Page 9 - Tekstil Teknoloji
P. 9

level, despite all of its accessories.  accuracy of printing depends on how  very little. Also the head moves in
       Furthermore, it offers a very good  high a head is located on a material.  proportion with the maintenance and
       printing qualit even for sing-pass  A head can be positioned at 3 mm  height adjustments.
       printing and images with less details.  above as a standard and this length
       Two or three pass printing meet the  is extraordinary. However, it is also  TRANSPORTATION SYSTEM
       quality needs of many applications,  possible to position it at 5mm and  It is almost impossible for a material
       implemented with 4 colored versions.  7mm, and the quality is quite good at  to touch a head, because the height
       Also TS300P-1800 comes forth  this height. Sharpness of the corners  of the head is quite high. Also thanks
       with its capability to print on transfer  and detailed apperance is affected  to the vacuum bed under the printing
       paper, at the width of 1.95m. Thanks
       to the transfer paper width of
       1.95m, two forms can be printed
       at the same time. This makes the
       production of companies more
       effective.

       PRINTING HEAD
       Panasonic heads have a unique
       firing power. The machine has 4
       different printing heads, each of
       which is consisted of 200 nozzles,
       on 4 different lines. The width of
       the heads is not less than 56.2
       mm. The smallest drop size is 5
       picoliters. According to the number
       of the adjustments, the maximum
       drop size is between 18 or 24                                7
       picoliters. Generally speaking, high                                7  GÜNDEM NEWS

          2
       kıda 115m ), bulunduğu zeminde
       sabit kalıyor ve tüm aparatlarına
       rağmen minimum ses seviyesine
       sahip.
       Dahası, tek pass baskıda dahi,
       daha az detaylı imajlarda bile çok
       iyi baskı kalitesi sunuyor. İki ya da
       üç pass baskı, 4 renk versiyonlarla
       yapılan birçok uygulamanın kalite
       ihtiyacını karşılıyor. TS300P-1800
       ayrıca, 1.95m enindeki transfer
       kağıdına baskı yapabilmesiyle öne
       çıkıyor. Parça baskılarda ihtiyaç du-
       yulan 1.95’lik transfer kağıt genişliği
       sayesinde, iki forma aynı anda bası-
       labiliyor. Bu da firmaların üretimlerini
       daha efektif hale getiriyor. büyük damla boyutları sırayla ateşle- olarak 3mm yükseklikte ayarlanabiliyor,
                      nen diğer damlacıklarla güçlendiriliyor.  üstelik bu uzaklık alışılmışın dışında.
       BASKI KAFASI         Yapılan ayarların sayısına bağlı olarak,  Ancak 5mm ila 7 mm yükselikte
       Panasonic kafaların boya ateşleme  maksimum damla boyutu ise 18 ya  ayarlamak da mümkün ve bu yüksek-
       gücü eşsiz. Makine, her biri 200  da 24 pikolitre arası değişiyor. Genel  likte elde edilen kalite de oldukça iyi.
       nozülden oluşan 4 ayrı hatta 4 baskı  olarak konuşacak olursak, baskı- Köşelerin keskinliği ve detaylı görünüm
       kafasına sahip. Kafaların genişliği,  nın yüksek doğruluk oranı, kafanın  de bundan çok çok az etkileniyor.
       56.2 mm’den daha az değil. En küçük  malzemeden ne kadar yüksekte  Kafa da, bakım ayarı ve yükseklik ayarı
       damla boyutu ise 5 pikolitre. Daha  konumlandığına bağlı. Kafa, standart  ile orantılı hareket ediyor.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14