Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

TEMSAD’s New Executive


          Board Elected          The 10th Ordinary General Council Meeting of TEMSAD was made at Wyndham
          Hotel on Saturday, 21 January 2017. In the election, made in this council, original
          and substitute members for the management, inspection, consultation and
          honorary members and supreme board (MAKFED) are determined.

          TEMSAD-The Association of   Association of the Knitwear Indus- Executive Board is consisted of
          Industrialists of Textile Machinery  trialists, attended.  these names:
          and Accessories’ 10th Ordinary  After the activity report that was  • Adil Nalbant- Ekoteks
          General Council Meeting was held  presented by Adil Nalbant, the  • Hakan Gürel- HGM Makina
          at Wyndham Hotel on 21 January  Head of the Executive Board of  • Mehmet Ağrikli- Ağteks Mak.
          2017/Saturday. As well as the rep- TEMSAD, Mustafa Balkuv, Hüseyin  • Numan Gürel- Ges Elektronik
          resentatives of TEMSAD’s member  Öztürk and İsmail Gülle stated their  • Cüneyt H. Alkan- Alkan Makina
          companies, İsmail Gülle, the Head  evaluations about Turkish textile in- • Kemal Memnun- Memnun Makina
          of the Executive Board of the Asso- dustry. In the consequent election,  • Levent Yılmaz- Huzur Makina
          ciation of İstanbul Textile and Raw  the original and substitute members  • Ali Çakıcı- Canlar Mekatronik
          Material Exporters, Hüseyin Öztürk,  for the management, inspection,  • Hüseyin Avni Birben- Beneks Mak.
          the President of the Fashion and  consultation and honorary mem- • Ahmet Levent Bayraktaroğlu- Tüm
      GÜNDEM NEWS 4
     4     Apparel Federation, and Mustafa  bers and supreme board (MAKFED)  Kalıp
                         are determined. TEMSAD’s New
          Balkuv, the Head of TRISAD-the
                                         • İrfan Yolcular- Nit Örme          TEMSAD Yeni Yönetim Kurulu Seçildi          TEMSAD 10. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 21 Ocak 2017 Cumartesi günü
          Wyndham Otel’de yapıldı. Burada yapılan seçimde, yönetim, denetim,
          danışma ve onur kurulu, üst kurul (MAKFED) asıl ve yedek üyeler belirlendi.

          TEMSAD- Tekstil Makine ve Aksesuar  Mustafa Balkuv da katıldılar. • Adil Nalbant- Ekoteks
          Sanayicileri Derneği 10. Olağan Genel  TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil  • Hakan Gürel- HGM Makina
          Kurulu Toplantısı, 21 Ocak 2017/  Nalbant’ın sunduğu faaliyet raporunun  • Mehmet Ağrikli- Ağteks Mak.
          Cumartesi günü Wyndham Otel’de  ardından, Mustafa Balkuv, Hüseyin Öz- • Numan Gürel- Ges Elektronik
          yapıldı. Toplantıya, TEMSAD üyesi fir- türk ve İsmail Gülle Türk tekstil sektörü  • Cüneyt H. Alkan- Alkan Makina
          ma yetkililerinin yanı sıra İTHİB- İstanbul  hakkında değerlendirmelerini anlattılar. • Kemal Memnun- Memnun Makina
          Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği  Daha sonra yapılan seçimde, yönetim,  • Levent Yılmaz- Huzur Makina
          Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle,  denetim, danışma ve onur kurulu, üst  • Ali Çakıcı- Canlar Mekatronik
          Moda ve Hazır Giyim Federasyonu  kurul (MAKFED) asıl ve yedek üyeler  • Hüseyin Avni Birben- Beneks Mak.
          Başkanı Hüseyin Öztürk ve TRİSAD-  belirlendi. TEMSAD Yeni Yönetim Kuru- • Ahmet Levent Bayraktaroğlu- Tüm Kalıp
          Triko Sanayicileri Derneği Başkanı  lu şu isimlerden oluşuyor: • İrfan Yolcular- Nit Örme
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11