Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

The Textile Industry is

         Continuing to Grow


         Tekstil Büyümeye Devam Ediyor


                                            Necip GÜNEY


         T  he year 2017 that we have met with new expecta- Y eni umutlarla girdiğimiz 2017’de iyi ha-

           tions, good news continues to pour in. Last month we
                                 berler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz
           received news from different regions as well as from
                                 ay farklı bölge ve STK’lardan tekstilin
         the Non-governmental organizations to the effect that the  büyümeye devam edeceğine ve yeni yatırımların
         growth in textile industry will carry forth and new investments  yapılacağına dair haberler aldık. İzmir’den Gazi-
         will be made. Thanks to the exportations planned to be  antep’e Bursa’dan Kahramanmaraş’a üreticilerin,
         made by manufacturers from İzmir to Gaziantep, from Bursa  yeni pazarlara yapacağı ihracatlar sayesinde 2017
         to Kahramanmaraş geared towards new markets the exports  yılının bir önceki yıla göre çok daha iyi geçeceği
         figures shall be much better in 2017 compared to that of the  şimdiden söylenebilir.
         previous year. In terms of niche production Turkey is increas- Türkiye niş üretim alanında etkisini gün geçtikçe
         ingly ameliorating its influence in area. Turkey is becoming a  artırıyor. Türkiye hızla katma değeri yüksek ürünler  3
         country that offers high added value product at a fast pace.  ortaya koyan bir ülke haline geliyor. Bu anlamda  BAŞYAZI VIEW
         In this regard it can be said that Turkey has much more com- Türkiye’nin dünya ile rekabet etme gücünün çok
         petitive power in terms of being able to compete with world.   daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fuarlardaki
         High level of participations to the fairs is a good indication in  yoğun katılımlar da bunun en iyi göstergesi. Şubat
         this sense. The Yarn Fair held during the month of February  ayı içerisinde TÜYAP’ta yapılan İplik Fuarı yoğun
         at TÜYAP (fair convention and congress center) hosted many  katılım ve ziyaretçisiyle sektör adına önemli bir
         participating firms and visitors, this fair was an important  buluşma noktası oldu.
         meeting point for the industry. The evaluation studies of the  Dünya tekstil teknoloji üreticilerinin 2016 değer-
         world textile technology manufacturers are gradually near to  lendirmeleri de yavaş yavaş tamamlanıyor. Makine
         completion. Generally the evaluations made by the machinery  üreticilerinin 2016 değerlendirmeleri genelde
         manufacturers are on the positive side, we hope that the  olumlu yönde, umuyoruz ki bu başarılı tablo
         success achieved will continue in the year 2017.   2017’de de devam edecektir.
         We at Textile Technology Magazine prepare articles con- Tekstil Teknoloji dergimizin her sayısında düzenli
         cerning different countries on a regular basis, we deal with  olarak bir ülke dosyası hazırlayarak dünya tekstil
         a different country in each issue, studying the world textile  teknoloji devlerini ve bulunduğu ülkenin sektördeki
         technology giants and their position in the relevant country’s  duruşunu ele alıyoruz. İlkini geçen ay ülkemizin
         sector. In our first issue we dealt with Turkey and gave a  genel değerlendirmesiyle yaptığımız ve çok ses
         general evaluation of our country, our article was a smash hit,  getiren dosyanın ikincisini bu İtalya ile devam
         in our second issue we are dealing with Italy. In the month  ettiriyoruz.
         ahead, we will be dealing with France’s specific features and  İlginizi çekeceğini düşündüğümüz özel bölümü-
         significant brands to be published at our special section we  müzde önümüzdeki ay da Fransa’nın spesifik özel-
         think will attract the reader’s attention. In our special articles  likleri ve önemli markalarıyla karşınızda olacağız.
         we will be providing information regarding the general posi- Özel dosyalarımızla ülkelerin ve markaların genel
         tions of different countries and brands, and at ITM 2018 we  durumları hakkında bilgiler verirken, ITM 2018’de
         are looking forward to attracting the world’s attention with the  de görsel bir şovla tüm dünyanın dikkatlerini ülke-
         visual show we have in store.       mize çekeceğiz.

         Enjoy reading…               Keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10