Page 35 - Tekstil Teknoloji
P. 35

Roger Albert wished for success  arable and fundamental compo- The winner of Design Contest
       to all students who are placed in  nent of this. Our leading mission  Başak Koç will be hosted at
       the competition. Stating that this  which is making creative designs’  Fespa Hamburg fair organized in
       contest was an important step for  come true with Kornit solutions,  2017 with Kornit Digital’s cover-
       their future careers, Albert contin- will be continued. That’s why we  ing all the expenses. The designs
       ued thusly; ‘As Kornit Digital we  will go on giving more support to  of the first three winners of the
       emphasize value-added manu-  young talents.’        contest will meet with profes-
       facturing in our innovative digital  An achievement certificate was  sionals coming from the global
       printing systems and solutions.  given to each student ranked as  market in Kornit Digital booth at
       We consider design as an insep- the first 10 in the competition.  Fespa Hamburg.

       seçilen Büşra Balota ödülünü Kornit  şöyle sürdürdü; “Kornit Digital olarak  Yarışmada ilk 10 dereceye girenlere
       Digital Türkiye Müdürü Doğa İpek ve  sunduğumuz yenilikçi dijital baskı  birer başarı sertifikası verildi. Tasarım
       üçüncü seçilen Gülsüm Turan da  sistemlerimiz ve çözümlerimizle katma  Yarışmasının birincisi Başak Koç,
       ödülünü Tetaş Tekstil Dijital Baskı  değerli üretime vurgu yapıyoruz. Bu- 2017’de gerçekleştirilecek olan Fes-
       Makineleri Teknik Servis Yönetmeni  nun ayrılmaz ve temel bileşeni olarak  pa Hamburg fuarında Kornit Digital
       Engin Arabacı’dan aldı. Ödül töreninde  tasarımı görüyoruz. Yaratıcı desenlerin  tarafından tüm masrafları karşılanarak
       bir konuşma yapan Roger Albert, de- Kornit çözümleri ile hayata geçiril- misafir edilecek. Yarışmanın ilk 3
       receye giren tüm öğrencilere başarılar  mesinde öncü misyonumuz devam  kazanının tasarımları Fespa Ham-
                                                          GÜNDEM NEWS 33
       diledi. Bu yarışmanın onların gelecek  edecek. Bu nedenle genç yeteneklere  burg’da Kornit Digital standında
       kariyerleri açısından önemli bir ilk adım  olan desteğimizi daha fazla vermeye  küresel pazardan gelen profesyonel-
       olduğunu belirten Albert sözlerini  devam edeceğiz.”    lerle buluşacak.        33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40