Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

Memminger-Iro’s


          New Representative for Turkey


          is Ta-Teks Makine          MEMMINGER-IRO which is a leading brand in terms of having developed and
          manufactured advanced yarn feeder, control systems and greasing technology
          geared to knitting machines, has nominated Ta-Teks Makine İthalat İhracat
          San. ve Tic. Ltd. Şti. company as its new representative in Turkey.

          MEMMINGER-IRO, as group carrying  over its differing products to over 100  as a trend setter thanks to numerous
          out its business activities in the inter- countries via its more than 80 repre- patents it has acquired and projects
          national field possesses around more  sentatives and five subsidiaries and sis- developed geared to the future that
          than 400 employees. The company’s  ter companies. The company is part  determines the standards of the sector
          headquarters is located at Dornstetten/  of Van de Wiele Group and thanks to  and followed with pleasure by others.
          Germany. MEMMINGER-IRO, offers  its 60 years of experience, is perceived  These factors render Memminger Iro

      GÜNDEM NEWS 28
     28


                                        Memminger Positive Feeder MPF P
                                        Memminger Pozitif Fürnisör (besleyici) MPF P

          Memminger-Iro’nun Yeni Türkiye


          Mümessili Ta-Teks Makine Oldu          Örme makineleri için geliştirdiği ve ürettiği ileri iplik besleme, kontrol sistemleri
          ve yağlama teknolojisiyle lider bir marka olan MEMMINGER-IRO’nun yeni
          Türkiye mümessili Ta-Teks Makine İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. oldu.

          MEMMINGER-IRO, uluslararası alanda  Van de Wiele Group bünyesinde yer  Makine Mümessiliği konusunda faaliyet
          faaliyet gösteren bir grup olarak, dün- alan firma, sektördeki 60 yıllık tecrübe- gösteren Ta-Teks Makine,. Bu konuda
          ya genelinde 400’den fazla çalışana  siyle, aldığı bir çok patent ve geleceğe  dünyanın önde gelen markaların tem-
          sahiptir. Şirket merkezi Dornstetten/  dönük yapmış olduğu çalışmalar  silciliğini yürütmektedir. Dokuma, örme,
          Almanya’da bulunmaktadır. MEMMIN- sayesinde, sektör standartlarını belir- ev tekstili üretim hatları ve teknik tekstil
          GER-IRO, beş yan kuruluşu ve kardeş  leyici, başkalarının memnuniyetle takip  teknolojileri sektörlerine yönelik faaliyet
          şirketleri ile 80’ten fazla temsilciyle  ettiği trendsetter olarak algılanmakta,  gösteren Ta-Teks Makine, müşterileri-
          100’den fazla farklı ülkede ürünlerini  bu da Memminger Iro firmasını dünya  ne her zaman daha iyi hizmet sunmak
          müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.  çapında bir üne kavuşturmaktadır.  amacıyla, temsilciğini yaptığı firma-
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35