Page 23 - Tekstil Teknoloji
P. 23

The JAVELIN printer operates in  wider version of the JAVELIN inkjet  blotches, geometrics, fine lines and
       scanning mode with an array of 36  printer. In home deco markets,  smooth gradations.”
       Fujifilm Dimatix Samba print heads  we are seeing the same trends  SPGPrints’ Archer Print Head
       jetting ink in variable drop sizes  towards customisation, demands  Program provides a two-and-a-
       (2pL-10pL) at resolutions of up  for shorter lead-times, and more  half-year guarantee on the print
       to 1200 x 1200dpi. Thanks to its  frequent design changes – just like  heads in combination with the use
       capability of delivering small drop  in fashion, where these trends have  of accredited inks. JAVELIN can
       sizes of highly concentrated inks,  been a catalyst for printing digitally.  use reactive, acid or disperse inks
       Archer technology combines very  Visitors saw for themselves how the  manufactured by SPGPrints for
       smooth gradations with a wider  JAVELIN digital textile printer, with  optimum performance of the printer
       colour gamut than the HD-gamut of  its maximum 600 m2/hour output  on different fabrics.
       other digital textile printing solutions  speed and fine-tuned inks, provided  Other benefits of the new JAVELIN
       using only six colours.    the perfect platform for addressing  include its stability for printing large
       Jos Notermans, commercial man- these demands, thanks especially  quantities, and efficiency for sam-
       ager digital textiles at SPGPrints,  to its repeatable high quality and  ples and test-runs. Manufacturers
       comments: “Heimtextil was the  flexibility. Live demonstrations  recognised the printer’s potential
       ideal occasion to introduce our  showed precision when printing  to accelerate time-to-market and                                                          GÜNDEM NEWS 21
                                                     21

       boyayı çok hassas olarak aktarabilen  ile alabilme imkanı vardır. SPGPrints  performanslarda tam dolu, geometrik
       özel Archer teknolojisi kullanılmıştır.  Dijital Tekstiller Ticari Müdürü Jos  ve yumuşak yarım tonların geçişin-
           ®
       Ürüne 5 mm uzaklıktan atış yapan  Notermans yaptığı açıklamada “Heim- deki keskinlik ve kalite ziyaretçilere
       baskı kafaları sayesinde, baskı kafası  textil, JAVELIN dijital baskı makinesinin  sunulmuştur” şeklinde belirtmiştir.
       hasarı minimize edilmektedir. JAVELIN  geniş versiyonunun lansmanı için ideal  SPGPrints’ in Archer Baskı Kafa prog-
       dijital baskı makinesi tarayıcı (scanner)  fuardır. Son yıllarda ev dekorasyon bö- ramı, akredite boyaların kullanılması
       şeklinde çalışan, 1200 X 1200 dpi  lümlerinde, aynen moda bölümünde  ile iki buçuk yıl (30 ay) boyunca baskı
       çözünürlüğe kadar değişik damla  olduğu gibi daha kısa tedarik süreleri,  kafalarına garanti vermektedir. JAVE-
       büyüklüğünde (2pl-10pl) atış yapabi- desenlerde daha sık değişim gibi dijital  LIN, SPGPrints tarafından makinenin
       len, 36 adet Fujifilm Dimatix Samba  baskı çözümlerine ihtiyaç duyulan bir  değişik elyaf çeşitlerinde baskıda
       baskı kafası ile donatılmıştır. Yüksek  eğilim olduğunu gözlemlemekteyiz.  optimum performans vermesi için özel
       konsatrasyona sahip boyalardan çok  Ziyaretçiler maksimum 600 m2/saat  olarak geliştirilen reaktif, dispers ve asit
       küçük taneleri atarak Archer teknolojisi  üretim yapabilen JAVELIN dijital baskı  boyalarını kullanmaktadır.
       çok yumuşak geçişleri ve doygun  makinesi ile bu talepleri nasıl en üst  Yeni JAVELIN’ in minimum farkla
       renkleri sağlayabilmektedir. HD-boya  kalitede karşılayabileceklerini göre- numune ve üretim baskılarını gerçek-
       gamı ile bu efektleri sadece 6 renk  bilme olanağı buldular. Yapılan canlı  leştirmesi avantajı olarak sayılabilir. Bu
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28