Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

New Wide JAVELIN and Wide
                                     ®

          PIKE at Heimtextil 2017
                ®


          At Heimtextil 2017, SPGPrints presented the quality, fast time-to-market
          and cost-saving advantages of its digital inkjet technologies for varied
          home textile applications.


          Visitors were enthusiastic about the  Also welcomed were high-quality  tions, both the 3200mm JAVELIN
                     ®
          new 3200mm-wide JAVELIN inkjet  conventional printing innovations,  and the PIKE Decor printers feature
                                                    ®
          printer for bedlinen, curtains and up- particularly the collection of Spe- the company’s unique Archer
                             ®
          holstery that debuted at the show.  cialScreen screens for creating  technology for precise delivery of
          There was also significant interest in  aesthetically and sensually appealing  ink. With nozzles 5mm from the
                     ®
          the new 700mm-wide PIKE Decor  wallcovering effects.    substrate, a wider range of sub-
          printer, a digital solution for furniture  In common with SPGPrints’ ma- strates can be run, with minimal
          and panel laminate applications.  chine solutions for apparel applica- chance of print head damage.


      GÜNDEM NEWS 20
     20          Yeni Geniş Format JAVELIN ve
                                            ®
          PIKE Heimtextil 2017’de Sergilendi
               ®          SPGPrints, maliyet etkin, kaliteli, kısa sürede pazara sürülebilen çeşitli ev
          tekstil uygulamalarına yönelik dijital mürekkep püskürtmeli teknolojilerini 2017
          Heimtextil fuarında sergiledi.

          SPGPrints Heimtextil 2017 fuarında  yoğun ilgi gösterdi. Mobilya ve panel  yaratılan estetik ve farklı görünüşlerdeki
          dijital baskı olarak kaliteli, hızlı ve maliyet  laminat kaplamada dijital baskı çözümü  duvar kağıdı efektleri yine fuarın ilgi
          avantajlı, değişik ev tekstili uygulamala- olarak geliştirilen 700 mm enindeki  çeken konularından oldu.
                           ®
          rının yeni teknolojilerini sundu. Ziyaret- PIKE dekor baskı makinesiı yine çok  Dijital tekstil baskıcılığında SPGP-
          çiler, ev tekstilinde nevresim, perde ve  ilgi çeken teknolojilerden oldu. Ayrıca  rints’in geliştirdiği diğer baskı makinesi
          döşemelik kumaş basabilecek şekilde  yüksek kalitede baskılar eldesi için  çözümlerinde olduğu gibi, hem 3200
          geliştirilen yeni 3200 mm enindeki  konvansiyonel baskıdaki yenilikler, özel- mm enindeki JAVELIN hem de PIKE
          JAVELIN® dijital baskı makinesine  likle SpecialScreen (Özel) şablonlar ile  Dekor baskı makinelerinde firmanın
                                ®
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27