Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

Tekno Ray Solar’s Target for


          2017 is 175 MW          Accomplishing one of the biggest projects of solar energy sector in Turkey and
          guiding the sector dynamics via its investments, Tekno Ray Solar ended the year
          2016 through Solar Energy Plant reference of 125 MW, it also determined its target
          for the year 2017 as 175 MW. Tekno Ray Solar will also provide Maintenance –
          Operation and Scada & Remote Monitoring System services of the projects of
          80 MW within the year 2017.
          Leading the sector by accomplishing  Solar Energy Plant reference of 125  all the data influencing the produced
          the project of Turnkey Solar Energy  MW in total. Together with the solar  electricity, sees mistakes simultane-
          Plant of 125 MW since its estab- energy plants, for which it conducted  ously and provides the opportunity
          lishment, Tekno Ray Solar aims to  the partnership and Enerray SPA  to intervene and thus increases the
          increase its total power to 175 MW  performed the installation, Tekno Ray  efficiency of the plant and income by
          via a new plant of 50 MW that it plans  Solar increased its global reference  12%.
          on adding to its portfolio in the year  around 900 MW in Brazil, Italy and  Performing turnkey solar energy
          2017. Having solar energy plant pro- Jordan and aims to grow bigger glob- plant installations that are assembled
          jects in many cities including 12 MW  ally in the year 2017 as well.  on floor and on roof and providing
      GÜNDEM NEWS 18 addition to the biggest solar energy  Turkey and developed by the Turkish  at a size of 60 MW and in the world a
     18    in Konya Cihanbeyli, 8.5 MW in Konya  Tekno Ray Solar aims to increase the  operation and maintenance services,
                                         Tekno Ray Solar conducts operation
                         usage of Scada and Remote Monitor-
          Altıntekin, 6.6 MW in Burdur, 10.6
          MW in Aydın and 20 MW in Sivas in
                         ing System, which is the only one in
                                         and maintenance services in Turkey
          plant of Turkey Konya Kızören Solar
                         engineers found within its body in the
                                         total of 500 MW along with the plant
                         year 2017. This system can analyze
          Energy Plant, Tekno Ray Solar has a
                                         installations.
          Tekno Ray Solar’ın 2017 Hedefi
          175 MW          Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün en büyük projelerine imza atan ve yatırımları ile
          sektörün dinamiklerine yön veren Tekno Ray Solar, 125 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali
          referansı ile 2016 yılını lider şekilde noktalarken, 2017 yılı hedefini 175 MW olarak
          belirledi. Tekno Ray Solar aynı zamanda 2017 yılı içerisinde, 80 MW’lik projenin Bakım
          - İşletme ve Scada & Uzaktan İzleme Sistemi hizmetlerini de sağlayacak.

          Kurulduğu günden bu yana 125 MW  bulunan Tekno Ray Solar, toplam 125  2017 yılında artırmayı hedefliyor. Bu sistem
          gücünde Anahtar Teslimi Güneş Enerjisi  MW’lık Güneş Enerjisi Santrali referansına  üretilen elektriğin performansını etkileyen
          Santrali projesine imza atarak sektöre  sahip bulunuyor.   tüm verileri analiz edebiliyor,  hataları eş za-
          liderlik eden Tekno Ray Solar, 2017 yılında  Ortaklığını yürüttüğü Enerray SPA’nın kurulu- manlı görüp müdahale etme fırsatı sağlıyor
          portföyüne eklemeyi planladığı 50 MW’lık  munu gerçekleştirdiği güneş enerjisi sant- ve bu sayede santralin verimliliğini ve kısaca
          yeni santral ile, toplam gücünü 175 MW’a  ralleri ile birlikte, başta Brezilya, İtalya, Ürdün  kazancını %12 oranında artırıyor.
          çıkarmayı hedefliyor.     olmak üzere, global referansını yaklaşık  Zemine monte ve çatı üzeri “anahtar
          Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi sant- 900 MW’lar mertebesine taşıyan Tekno  teslimi” güneş enerjisi santralleri kurulu-
          rali olma özelliğini taşıyan Konya Kızören  Ray Solar, 2017 yılında global anlamda da  mu gerçekleştiren ve işletme ve bakım
          Güneş Enerjisi Santrali ile birlikte Konya  büyümeye devam etmeyi hedefliyor. hizmetleri sunan Tekno Ray Solar, santral
          Cihanbeyli’de 12 MW, Konya Altınekin’de  Tekno Ray Solar Türkiye’de tek olan ve  kurulumlarının yanı sıra Türkiye’de 60 MW,
          8,5 MW, Burdur’da 6,6 MW Aydın’da 10,6  tamamen kendi bünyesinde bulunan Türk  Dünyada ise toplamda 500 MW büyüklü-
          MW, Sivas’da 20 MW, olmak üzere bir  mühendisler tarafından geliştirilen Scada  ğünde güneş enerjisi santralinin işletme ve
          çok farklı ilde güneş enerjisi santrali projeleri  ve Uzaktan İzleme Sisteminin kullanımını da  bakım hizmetlerini de gerçekleştiriyor.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25