Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

Dyeing Technologies from DMS


          Dilmenler Makine          Technologies geared towards textile manufacturers such as finishing
          machines, wet processes, continued lines have been developed by DMS
          Dilmenler Makine since 30 years, the company is also offering solutions
          towards dyeing machines that are able to meet all kinds of requirements.

          DMS Dilmenler Makine ve Tekstil San. Tic.  recently years by DMS Dilmenler Makine  synthetic woven fabrics and their mixtures
          A.Ş.,( DMS Dilmenler Machinery and Tex- through its R&D studies, the dyeing  (such as Polyester, Polyamid, Iyocell, Cu-
          tile Ind. and Trade Inc.Co.) is active areas  machines that are manufactured by the  pro, Polynosic, Microfiber, Tencel, Linen,
          such as fabric, yarn dyeing and drying  company are as follows:  Cotton, Viscose etc.), the machine has
          and manufactures dyeing machines that             been designed to offer high quality and
          comply to all requirements. Wet finishing,  DMS03 DIL-AIR SYNCHRON AIR  dyeing capability in a short period of time.
          continued washing lines and even high  JET HT FABRIC DYEING MACHINE Thanks to HT Air Synchron air jet dyeing
          technologies such as rotation printing  HT Air Synchron air jet dyeing machine ;  machine, the movement of the fabric is
          machines that have been developed in  between a tulle range of 50 - 800 g/m.  made possible with strong air flow and

      GÜNDEM NEWS 16
     16                                  DMS 03 HT
                                        Synchron Air Jet HT Fabric Dyeing Machine
                                        Synchron Hava Jetli Kumaş Boyama Makinası          DMS Dilmenler Makine’den


          Yenilikçi Boyama Teknolojileri          Terbiye makineleri, yaş prosesler, kontinü hatlar gibi tekstil üreticilerine
          yönelik teknolojileri 30 yıldır geliştiren DMS Dilmenler Makine, boya
          makinelerinde de her türlü ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor.


          Kumaş, iplik boyama ve kurutma gibi her  yüksek teknolojiler de geliştiren DMS Dil- sentetik dokuma kumaşlar ve bunların
          türlü tekstil terbiye makinaları üretim ala- menler Makine tarafından üretimi yapılan  karışımlarını (Polyester, Polyamid, Iyocell,
          nında 30 yıldan bu yana faaliyet gösteren  boya makineleri şunlar: Cupro, Polynosic, Microfibre, Tencel, Li-
          DMS Dilmenler Makine ve Tekstil San.             nen, Pamuk viskon vb.) yüksek kalite ve
          Tic. A.Ş., her ihtiyaca uygun nitelikte  DMS03 DIL-AIR SYNCHRON  kısa sürede boyama yapabilecek şekilde
          boya makineleri üretiyor.   HAVA JETLİ HT KUMAŞ BOYAMA   dizayn edilmiştir.
          Son yıllarda gerçekleştirdiği Ar-Ge  MAKİNESİ        HT Air Senkron hava jetli kumaş boyama
          çalışmalarıyla yaş terbiye, kontinü yıkama  HT Air Senkron hava jetli kumaş boya  makinesinde kumaşın hareketi, hava akış
          hattı hatta rotasyon baskı makinesi gibi  makinesi; 50 - 800 g/m. tül aralığındaki  kuvveti ile sağlanmakta olup, bu temel
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23