Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

Transferring The Knowledge to


          Generations is a Tradition at İskur          İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.’s foundation was laid in the year 1990
          by A. Kadir Kurtul in the city of Kahramanmaraş. Primarily conducting
          activities related to cotton trade, cotton gin and cottonseed oil, İskur today
          has an integrated organization from yarn to woven and knitted fabric, dyed
          finishing to ready-made garment and energy.

          In addition to carded, hosiery,  fabric and open width circular knit- tion directly to the world markets
          pileless cotton, cotton / polyester,  ten fabrics and every type of woven  thanks to its customer-oriented
          cotton viscose and viscose yarns,  fabric with high quality, excellent  organization. A. Kadir Kurtul adopt-
          İskur provides raw and dyed single  service and ethical standards. İskur  ed an agreeable, solution seeking
          jersey, rib, lacoste, stretch tube  exports the two thirds of its produc- and human focused understanding.      GÜNDEM NEWS 10
     10

          İskur’da Bilgi Birikiminin Kuşaklara


          Aktarılması Bir Gelenek          İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.’nin temeli 1990 yılında A. Kadir Kurtul
          tarafından Kahramanmaraş’ta atıldı. Başlangıçta pamuk ticareti, çırçır ve
          pamuk yağı ile ilgili faaliyetler yürüten İskur, bugün iplikten dokuma ve
          örme kumaşa, boya apreden konfeksiyona ve enerjiye dek entegre bir
          organizasyona sahip hale geldi.

          İskur karde, penye, tüysüz pamuk,  dokuma kumaşı yüksek kalite,  A. Kadir Kurtul; uzlaşmacı, çözüm
          pamuk/ polyester, pamuk viskon  mükemmel servis ve etik standart- arayan ve insana odaklı bir anlayı-
          ve viskon ipliklerin yanı sıra ham  larla sunuyor. İskur, müşteri odaklı  şı benimsedi.
          ve boyalı single jersey, ribana,  organizasyonu ile üretiminin üçte  Böylece İskur, günümüzde tekstil
          lacoste, stretch tüp ve açık en  ikisini doğrudan dünya pazarlarına  dünyasının sempati ve saygı ile
          yuvarlak örme kumaşları, her tür  ihraç ediyor.       baktığı bir kültüre kavuştu.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17