Page 11 - Tekstil Teknoloji
P. 11

YENİ

                                             … ve hala en

                                              iyi textüre
       TXLINK3 RIP SOFTWARE
       If the RIP software program is developed for textile, a machine
       like TS300P-1800 can provide maximum efficiency. The original          makinası
       Ergosoft TxLink3 RIP software also has multiple color configura-
       tion management and provides the production of satisfying color
       profiles. The software provides an opportunity to match con-
       venient colors by printing a color chart. Moreover, this valuable
       software is provided with the machine free of charge.

       MORE AREA OF ACTIVITY
       TS300P-1800 allowed MIMAKI to create a new printing machine
       concept, with its wide printing area, and thus it found an oppor-
       tunity to appeal to all work fields, which use sublimination dye.
       Including RIP software, when you buy the machine, you have a
       machine, which needs very low monitoring during operation; can
       make active printing for 20 hours in a day; and with which you can
       achieve printing up to 2.300m2 in a day at the speed of maximum
       80m2. The machine is suitable for use with many thin transfer
       paper. Thanks to the machine, which is used with quite cost-effi-
       cient original dyes, you will also have a professional production, at
       the same time. Furthermore, thanks to the fluorescent dyes, it is        SSM GIUDICI TG2-AT hava tekstüre
       possible to increase your work potential by appealling at various        makinası bireysel, otomatik önden takım
                                               değiştirme sistemi ile tasarlanmış ve
       fields like sportswear, swimsuits, footwear and accessories. The     TG2-AT maliyete etin üretimi ile yüksek kalitede
       most significant difference of the machine from other MIMAKI           hava tekstüre ipliklerini polyester, polya-
       solutions is that there is not any need for another product with this      mide ve propilen POY/FDY olarak mü-
                                               kemmel bir şekilde, farklı numaralarda
       machine. All systems meet in one machine: large bulk dye system,         tekstüre eder.
       extra dryer system, nozzle control, heater and textile software…       Hava Tekstüre
       This machine provides all of them as a package for its user.
                                                Poy ipliklerinin yüksek hızda çekimi için
                                                elektrik ısıtıcılı sistem
                                                Optimize edilmiş ekipmanlar ve sürtün-
                                                me yüzeyleri sayesinde çok düşük iplik
       RIP programı sadece tekstil için geliştirildiyse maksimum verim          kopuk oranı
       sağlayabilir. Orijinal Ergosoft TxLink3 RIP yazılımı aynı zamanda         Makina ve cağlık olarak yüksek kulla-
       çoklu renk yapılandırma yönetimine de sahip ve memnun edici            nım kolaylığı
       renk profillerinin üretilmesini de sağlıyor. Yazılım, ayrıca renk kar-       Düşük bakım maliyetleri için sağlam
                                                makine tasarımı
       telası da basarak uygun rengi eşleştirme imkanı da sunuyor. Bu
                                                Opsiyonel, elastan sarım cihazı
       yazılım, makine ile birlikte veriliyor.
                                                Fantazi iplik uygulamaları için opsiyonel
                                                slup cihazı
       DAHA FAZLA FAALİYET ALANI
       TS300P-1800, sahip olduğu geniş baskı alanı ile MIMAKI’nin yeni
       bir baskı makinesi konsepti yaratmasını sağladı ve böylece sübli-
       masyon boya kullanan tüm iş alanlarına hitap etme imkanı sundu.
       RIP yazılımı da dahil olmak üzere makineyi aldığınızda, operas-
       yon gözetimine çok az ihtiyaç duyan, günde 20 saat aktif baskı
       yapabilecek ve 80m2 maksimum hızda günde 2.300m2’ye varan
       baskıya ulaşabileceğiniz bir makineye sahip olmuş oluyorsunuz.
       Makine birçok ince transfer kağıt ile kullanıma uygun. Oldukça
       uygun maliyetli orijinal boyalarla kullanılan makine sayesinde
       profesyonel bir üretim elde edilebiliyor. Floresan boyalar ile de spor
       giyim, mayo, ayakkabı ve aksesuar gibi çok daha farklı alanlara
       hitap ederek iş imlanları artıyor.Makinenin diğer MIMAKI çözüm-
       lerinden en önemli farklı, bu makine ile başka hiçbir şeye ihtiyaç  SSM Schärer Schweiter Mettler AG SSM GIUDICI S.r.l.
                                        CH-8810 Horgen · İsviçre IT-23851 Galbiate · İtalya
       duyulmayacak olması. Tüm sistemler tek bir makinede buluşuyor:   Tel.  +41 44 718 33 11 Tel. +39 0341 242 611
       Büyük dökme boya sistemi, ekstra kurutucu sistem, nozül kontro-  Faks +41 44 718 34 51 Faks +39 0341 242 670
       lü, ısıtıcı ve tekstil yazılımı… Bu makine tüm bunları kullanıcısına bir
                                        www.ssm.ch
       paket halinde sunuyor…
                                      iplik proseslerinde ve sarımda lider teknolojisi
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16