Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 20


NEWS GÜNDEM


Growing product segments önemli oranda genişletmeyi başardı. Hızla büyüyen
In terms of products, Heimtextil was able to considerably dekor ve döşemelik malzeme alanında, hol 4.0,
expand its portfolio in various segments. For the fast-growing İtalya’dan yüksek kalite katılımcıların ürünlerini sergi-
segment of décor and upholstery materials, hall 4.0 was even lediği yeni, ilave bir hol seviyesi ile donatıldı. Epson,
equipped with a new, additional hall level, where primarily Hewlett Packard, Kornit, Mimaki ve Zimmer gibi tüm
high-quality exhibitors from Italy showcased their wares. piyasa liderleriyle tekstil dijital baskı, geçen seneye
Textile digital printing with all the market leaders such as göre gözle görülür derecede genişledi. Çarşaf ve
Epson, Hewlett Packard, Kornit, Mimaki and Zimmer was yastık kılıf, yatak takımı, yatak örtüsü, dekoratif yas-
also considerably expanded in comparison to last year. The tık ve şilte gibi ürünlerle “yatak” ürün grubunu da
product group “bed” with bed linen, bedding, covers, eklendi.
decorative pillows and mattresses was also added to. The Özellikle yıllar sonra Heimtextil’de ürün sergileyenincrease in mattress manufacturers in particular, such as Rössle & Wanner ve f.a.n. Franjenstolz gibi şilte
Rössle & Wanner and f.a.n. Frankenstolz, who were both üreticilerindeki artış ticari ziyaretçiler tarafından hoş
exhibiting at Heimtextil again after several years’ absence, karşılandı.
was warmly received by trade visitors.
Heimtextil şehre gidiyor
Heimtextil goes City On ikinci kez olmak üzere “Heimtextile Şehre gidi-
For the twelfth time, the promotion “Heimtextil goes City” yor” mottosu, Heimtextil’in trendlerini şehir merkezi-
bring trends from Heimtextil to the city centre. On Saturday ne taşındı. 16 Ocak 2016/ Cumartesi günü resmi
16 January at 10 a.m., the needs of all those who want to see olarak satışa girmeden önce, iç dizayndaki en yeni
the latest trends and products in interior design before they trend ve ürünleri görmek isteyen herkesin ihtiyacı
officially go on sale be met. In cooperation with the karşılandı.
Decorator’s and Upholsterer’s Guild, a total of 19 specialist Decorator’s and Upholsterer’s Guild’in işbirliği ile,
shops, galleries and public institutions presented new toplamda 19 özel mağaza, galeri ve kamu kuruluşu,
materials, on-trend colours and designs to end consumers. yen malzemeleri, trend olan renkleri ve tasarımları
The next Heimtextil, international trade fair for home and nihai tüketicilere sundu.
contract textiles, will take place from 10-13 January 2017 Bir sonraki Heimtextil, Frankfurt am Main’da, 10-13
in Frankfurt am Main. Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27