Page 21 - Tekstil Teknoloji
P. 21
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 19


NEWS GÜNDEM


economic indicators also boosted discussions between arasındaki görüşmeleri teşvik etti. Dolayısıyla Heimtextil,
suppliers and purchasers. Heimtextil has thus sektör için en iyi global buluşma noktası olarak konumu-
impressively consolidated its position as the top global nu etkin bir şekilde sağlamlaştırdı” yorumunu yaptı.
meeting place for the industry’. Avrupa’nın en büyük mağaza zinciri El Corte Inglés’te
This statement was confirmed by Cristobal Montero satın almacı olan Cristobal Montero Álvarez de bu ifadeyi
Álvarez, purchaser at Europe’s biggest department store doğruladı: “Heimtextil, ev tekstilleri satın alımı söz konusu
chain El Corte Inglés: ‘For us, Heimtextil has been the olduğunda, bizim için yıllardır en önemli fuar olmuştur.
most important trade fair when it comes to the purchase Başka hiçbir ticari fuar, böylesi uluslararası katılımcı
of home and house textiles for a number of years. No çeşitliliği sunmuyor. Heimtextil’deki tedarikçilerin kalitesi
other trade fair offers such an international range of ve ücretleri bize hitap ediyor. Bu yıl bilhassa güneş koru-
exhibitors. The quality and price of suppliers at Heimtextil ma alanındaki yeni teknik çözümlerden etkilendik.”
appeals to us. This year, we were particularly impressed
by the new technical solutions in the sun protection Her zamankinden daha fazla uluslararası katılımcı
segment’. Frankfurt’taki Heimtextil, türünün uzak ara en uluslararası
etkinliği oldu. İspanyalı dekor ve mobilya tedarikçisi
More international exhibitors than ever before Texathenea’dan Paola Ribera, “Kuzey Avrupa’dan Güney
Heimtextil in Frankfurt is by far the most international Afrika’ya, Amerika’dan Asya’ya, Heimtextil ziyaretçileri,
event of its kind. ‘From northern Europe to South Africa, dünyanın dört bir yanından geliyor ve hepsi de tekstil
from America to Asia: visitors to Heimtextil come from piyasasındaki en son trendleri görmek istiyor,” şeklinde
across the world and all of them want to see the latest özetliyor. Geçen yıl da olduğu gibi, ticari ziyaretçilerin
trends in the textile market’, summarises Paola Ribera of %68’i yurtdışından geldi. Heimtextil 2016’da özellikle
the décor and furniture supplier Texathenea from Spain. İtalya, İspanya, İsviçre, Rusya, Japonya ve Güney


As was the case last year, 68 per cent of trade visitors Kore’den gelen ziyaretçilerin sayısında artış vardı.
came from abroad. There was an increased number of Buna karşılık, global sektörde bir mikro kozmos oluştu-
visitors from Italy, Spain, Sweden, Russia, Japan and ran sadece ziyaretçiler değil, aynı zamanda katılımcılardı.
South Korea in particular at Heimtextil 2016. Katılımcıların %89’u (2015’te %88) yurtdışından geliyor-
However, it is not just the visitors, but also the exhibitors du. Bu yılki Heimtextil, Brezilya ve ABD gibi birçok ülke-
that form a microcosm of a global industry. 89 per cent of den global katılımcıların yanı sıra, başta Türkiye, İtalya,
exhibitors (2015: 88 per cent) come from abroad. This Hollanda ve Belçika olmak üzere Avrupa’dan gelen katı-
year’s Heimtextil saw a growth in exhibitors from Europe, lımcılarda bir artışa sahne oldu.
in particular Turkey, Italy, the Netherlands and Belgium,
as well as global exhibitors from many countries including Artan ürün alanları
Brazil and the USA. Ürün anlamında da Heimtextil, birçok alanda portföyünü


www.tekstilteknoloji.com.tr / 19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26