Page 15 - Tekstil Teknoloji
P. 15
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 13


NEWS GÜNDEM


Picanol Group Picanol Group
Picanol which is a subsidiary of the Picanol Group, is having Dokuma makineleri üretimi konusunda dünyanın en büyük
one of the largest plants in the world in its field in the weaving üretim tesislerinden birisine sahip olan Picanol, Picanol
machineries manufacture. Group bünyesinde yer alıyor.
Having one of the largest plants in the world in its field, Picanol Group, Belçika’da, Brüksel yakınlarındaki İeper isimli
Picanol continues its production at its factory established on kasabada, 250.000 m (250 dönüm) üzerine kurulu
2
2
a land of 250.000 m (250 decares) in a town called Ieper fabrikasında üretimine devam ediyor. Picanol Group,
near Brussels, Belgium. The Picanol Group is the main Tessenderlo Group’un kimya sektöründe ana hissedarıdır.
shareholder of the Tessenderlo Group in the Chemical Picanol Group bünyesinde çeşitli sektörlere yönelik hizmet
sector. veren firmalar yer alıyor. Bu firmaların üretimleri de Picanol
The Picanol Group affiliates companies which are serving for Group bünyesinde gerçekleştiriliyor. Firmalar ve faaliyet
various sectors within its structure. These companies are konuları şöyle:
carrying out their productions within the Picanol Group. - Profferro: Metal işleme konusunda faaliyet gösteriliyor.


These companies and their fields of activity are as follows: Tesiste yapılan metal üretimi ve dökümünün 1/3’ü
- Profferro: It operates in the field of metal working. 1/3 of Picanol’un dokuma makineleri üretimi için kullanılıyor, 2/3’lük
the total metal production and casting activities carried out at bölümü ise dışarıya satılıyor.
the plant is used for the manufacture of Picanol weaving - PsiControl: Elektronik kontrol üretimi yapılıyor. Bu firmanın
machines while 2/3 of it is externally marketed. üretimi, Belçika’daki tesisler bünyesinde ve Romanya’da
- PsiControl: Deals with electronic control production. olmak üzere 2 ayrı tesiste gerçekleştiriliyor. Toplam üretimin
Production of this company is carried out at two different 1/3’ü Picanol dokuma makineleri için kullanılıyor.
facilities, one in Belgium and other in Romania. 1/3 of total - Melotte: “Geleceğin Teknolojisi” olarak adlandırılan 3D
production is used for Picanol weaving machines. parçalar geliştirmekte uzmanlaşmış bir firma. Medikal
- Melotte: a company specialized in developing 3D sektörüne yönelik özel malzemeler üretiyor.
components called “Technology of Future”. It manufactures
special products for medical industry. Yatırımlar, gelişmeler
Picanol Group, Belçika’daki ana üretim tesisleri bünyesinde,
Investments, developments 2010- 2015 yılları arasında 50 milyon Euroluk yatırım
Within the structure of its main production facilities in gerçekleştirdi. Yönetim için ek binaların yapılmasından
Belgium, Picanol Group has made an investment of 50 üretim kapasitesinin artırılmasına, üretimde kullanılan
million Euros between 2010 and 2015. Through these teknolojilerin yenilenmesinden Ar-Ge’nin geliştirilmesinewww.tekstilteknoloji.com.tr / 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20