Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 12


NEWS GÜNDEM


A First In The World: Picanol Opened Its

Doors To ITM 2016 and Tekstil Teknoloji


Dünyada Bir İlk: Picanol Kapılarını ITM 2016 ve

Tekstil Teknoloji’ye Açtı

Increasing its share in the Turkish market since 2010, Picanol manufactures all the components
and parts, electronic control systems, etc., which are used in machine manufacturing, in-house
as well as weaving machines. Also taking control of the quality of machines by this way, the
company exports weaving machines from its plant in Belgium to the entire world. Picanol hosted
our magazines as guests at its central premises in February…
Türkiye pazarındaki payını özellikle 2010 yılından itibaren artıran Picanol, dokuma makinelerinin
yanı sıra, makinelerinin üretiminde kullanılan tüm bölümleri ve parçaları, elektronik kontrol
sistemlerini vb. de fabrikasında üretiyor. Bu şekilde makinelerinin kalitesini de kontrol altına alan
firma, Belçika’daki fabrikasından tüm dünyaya dokuma makinesi ihraç ediyor. Picanol Şubat
ayında merkez tesislerinde dergimizi misafir etti.

Showroom at Picanol plants, left to right: Gürcan İmdat, Picanol Turkey General Manager; Erwin Devloo, Marketing & Communication
Manager; Kurt Lamkowski, Customer Relations Group Manager; Necip Güney, Chairman of Board of Teknik Fuarcılık A.Ş. and the
President Publisher of Tekstil Teknoloji Magazine, Emin Ekinci, International Relations Specialist and Seda Demirdelen, Editorial
Coordinator.
Picanol tesislerindeki showroom, soldan sağa: Picanol Türkiye Genel Müdürü Gürcan İmdat, Pazarlama İletişim Müdürü Erwin Devloo,
Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Kurt Lamkowski, ile Teknik Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekstil Teknoloji Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Necip Güney, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Emin Ekinci ve Haber Koordinatörü Seda Demirdelen.

Picanol, which manufactured its first weaving machine in 1936 yılında ilk dokuma makinesini üreten Picanol,
1936, will take part in the weaving hall at ITM 2016 Exhibition ITM 2016 Fuarı’nda, dokuma salonundaki 300 m standında
2
and exhibit its latest models. Picanol on its booth of 300 m 2 son model makinelerini sergileyecek. Picanol üretim tesisleri ve
hosted our magazine at its plant in Belgium on Monday fuarda yer alacak makineleri hakkında kapsamlı bilgi vermek
February 1, 2016, to give comprehensive information on its için 1 Şubat 2016/ Pazartesi günü dergimizi Belçika’daki
plant and machines that will be on display at the exhibition and tesislerinde misafir etti ve dünyada ilk kez bir basın yayın
for the first time in the world, took a publication around its organına tüm üretim hattını gezdirdi. Picanol, ITM 2016
entire production line. Picanol will display their latest generation Fuarı’nda çalışır durumda son jenerasyon rapierli ve hava jetli
of rapier and airjet looms in ITM 2016 Exhibition. dokuma makinelerini sergilemeye hazırlanıyor.12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19