Page 18 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 18

GÜNDEM NEWS

  Fin Menşeli Çözünebilir Selüloz,
   Tekstil Sektörü İçin Yeni Bir
       Alternatif Olacak

 Finnish-Origin Soluble Cellulose Will Become A
     New Alternative In Textile Industry

 Finlandiya’da geliştirilen çözünebilir selüloz, kağıt selülozundan tekstil dokusu yapmak için
  kullanılan çevre dostu ve maliyet etkin yepyeni bir teknolojiyle gelişitirildi. Fin menşeili bu

          ürün, tekstilde yeni bir hammadde alternatifi olarak dikkat çekti.
   Soluble cellulose developed in Finland has been developed with a brand-new eco-friendly

     and cost-efficient technology used to make a textile texture out of paper cellulose.
  This Finnish-origin product has caught attention as a new raw material alternative in textile.

Fin biyoekonomi sektöründen üst düzey bir heyet, 2-5
Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’yı ziyaret edecek. Fin
heyeti 3 Şubat 2015/ Salı günü İstanbul’da Dış Ticaret
Kompleksi’nde Türk kağıt, selüloz ve tekstil sanayilerinin temsilcileriy-
le bir araya gelerek Türkiye ile Finlandiya arasında biyoekonomi ala-
nındaki işbirliği fırsatlarını görüştü. Heyetin üyeleri, Ankara’da
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Ormancılık ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu ile bir araya geldiler.
Fin heyeti çözünebilir selüloz adı verilen kağıt selülozundan tekstil
dokusu yapmak için kullanılan çevre dostu ve maliyet etkin yepyeni
bir teknolojiyi bu toplantılarda tanıttılar. Her iki ülkenin uzmanları,

kağıt ve selüloz sanayinin, çözünebilir selüloz ve tekstil sanayinin
temsil edildiği İstanbul’da düzenlenen ortak bir seminerle bu yeni
teknolojiye dair olanakları tartıştılr. Fin heyetinin sunumları VTT
Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Prof.
Johanna Buchert ve Araştırma Profesörü Prof. Ali Harlin, Metsa Satış
Müdürü Emila Moisio, Storaenso Teknik Müşteri Servis Müdürü Sirpa
Valimaa ve Niscluster CEO’su Jukka kantola tarafından yapıldı.

Yeni çözünebilir selüloz yapımı
Tekstil malzemelerinin çözünebilir selüloz adı verilen özel bir odun
selülozdan üretilmesi mümkündür. Viskoz, rayon ve modalın ham-

   16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23