Page 16 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 16

GÜNDEM NEWS

  Groz-Beckert Türkiye‘de Satış
         Ofisini Açtı

    Groz-Beckert opened A Sales Office
             In Turkey

 Groz Beckert Türkiye, Türk pazarının yanı sıra, Orta Asya pazarlarına Örme, Keçe, Tafting ve
 Dikiş sektörleri için ürünlerini ve hizmetlerini sunmaktadır. Türkiye ofisinin resmi açılış töreni,

       22 Ocak 2015 tarihinde yaklaşık 80 davetlinin katıldığı bir törenle yapıldı.

   Groz Beckert Turkey provides products and services for Knitting, Felt, Tufting and Sewing
  industries for the Middle Eastern markets as well as the Turkish market. The official opening
ceremony of its Turkey office was held with a participation of about 80 guests on January 22, 2015.

Groz-Beckert Grubu'nun yeni kurulan satış ofisi, Ocak
2015‘te Groz-Beckert Türkiye adı altında İstanbul'da faaliyete
başladı. Yılın başından bu yana, Groz Beckert Türkiye, Türk
pazarının yanı sıra, Orta Asya pazarlarına Örme, Keçe, Tafting
ve Dikiş sektörleri için ürünlerini ve hizmetlerini sunmaktadır.
Resmi açılış töreni, 22 Ocak
2015 tarihinde yaklaşık 80
davetlinin katıldığı bir törenle
yapıldı.
Groz-Beckert Yönetim Kurulu
Üyesi Eric Schöller de açılışa
katılarak davetlileri selamladı
ve yeni satış lokasyonunun
resmi açılışını deklare etti.
Schöller konuşmasında ayrıca
yeni ofis kurulmasının neden-
lerini anlattı :“Türkiye ve Orta
Asya‘daki müşterilerimizin
ihtiyaçlarını en iyi şekilde kar-
şılamak için Türkiye ofisini Soldan sağa: Groz-Beckert Türkiye Finans ve Kontrol Sorumlusu Ünal
açmaya karar verdik. Bu böl- Ekinci, Groz-Beckertt Türkiye Genel Müdürü Özkan Edirne, Groz-
geler geleneksel olarak güçlü Beckert Yönetim Kurulu Üyesi Eric Schöller.
tekstil pazarına sahiptir ve From left to right: Groz-Beckert Turkey Finance and Control

                     Executive Ünal Ekinci, Groz-Beckert Turkey General Manager Özkan
geçmiş yıllarda bu gücünü Edirne, Groz-Beckert Board Member Eric Schöller.
koruyarak artırmıştır.“
Groz-Beckert Türkiye Genel Müdürü olarak görevlendirilen
Özkan Edirne, tekstil alanındaki deneyimlerini Türkiye‘de ve
Groz-Beckert‘in farklı ülkelerdeki satış ofislerinde kazanmıştır.
Davetliler arasında Groz-Beckert Türkiye çalışanları ve aileleri,
müşteriler, iş ortakları, politikacılar ve basın mensupları vardı.

Groz-Beckert hakkında
Groz-Beckert, endüstriyel makine iğneleri ve hassas parçaları-
nın yanı sıra tekstil yüzeylerinin üretiminde kullanılan sistemle-
rin dünyadaki önde gelen üreticisidir. Ürünler ve hizmetler örme,
dokuma, keçe, tafting ve dikiş alanlarını desteklemektedir.
1852 yılında kurulan şirket 2013 yılında 570 milyon Euro ciro
ile yaklaşık 8.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Groz-Beckert
dünyada 150'den fazla ülkede bayii, üretim ve distribütor işti-
rakleri ile çalışır.

   14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21