Page 10 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 10

GÜNDEM NEWS

     TGSD’nin Yeni Başkanı
       Şeref Fayat Oldu

     Şeref Fayat has Become The New
          Chairman of TGSD

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) bugün yapılan 12. Olağanüstü Genel Kurulu’nda
     Başkanlık görevini System Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Fayat üstlendi.
     System Tekstil A.Ş. Board Member Şeref Fayat has taken on the Chair in the 12th

  Extraordinary General Meeting of the Turkish Clothing Industrialists’ Association (TGSD),

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) 12.
Olağanüstü Genel Kurulu’nda Başkanlık görevini System
Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Fayat üstlendi.
Divan Başkanlığını Turan Sarıgülle’nin üstlendiği genel
kurula, aralarında, Abdullah Kiğılı, Osman Benzeş, Nur Ger,
Turgut Özdeş gibi isimlerin de yer aldığı dernek üyeleri
büyük ilgi gösterdi.
Tek liste ile gidilen seçimlerin
sonucunda TGSD’nin 19. Başkanı
olan Şeref Fayat, yaptığı teşek-
kür konuşmasında sanayicisi,
çalışanı ve diğer paydaşlarıyla
bir bütün olarak hazır giyim
endüstrisini geliştirmek, ihracat
çıtasını daha da yukarıya çek-
mek için çalışacaklarını söyledi.
Şeref Fayat, yeni dönemin
öncelikleri arasında Türk hazır
giyim sanayicisinin pazarlama
gücünü geliştirmeye yönelik
çalışmaların önemli yer tutaca-
ğını ifade etti.
TGSD’yi Anadolu ve Avrupa’da
şubeleştirmeye çalışacaklarını
anlatan Fayat, “Özellikle
Avrupa’daki şubelerimizi üyele- System Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Fayat
rimizin pazarlama gücünü System Tekstil A.Ş. Board Member Şeref Fayat
geliştirecek merkezler olarak kurgulayacağız. Yeni
dönemde sektörde yer alan tüm kesimleri kucaklayıp der-
neğin üye profilini daha geniş bir zemine yayacağız.
Genişleyen üye yapımız ile pazarlama alanındaki enerji-
mizi buluşturup, Türkiye’nin hazır giyim ihracatını artıra-
cağız” dedi.

   8 www.tekstilteknoloji.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15