Page 8 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 8
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 6


NEWS GÜNDEM


Yenibiris.com Board Member Kamil Özörnek explained: şu açıklamayı yaptı: “Yenibiris.com’da 17 milyon
“There are 17 million CVs on Yenibiris.com. most 1 million özgeçmiş var. Özgeçmişi olan kişilerin yaklaşık 1 mil-
of people having CVs are composed of those who will be yonunu tekstil ve hazır giyim sektörlerinde istihdam
employed in the textile and ready-made garment industries. edebilecek kişiler oluşturuyor. Proje kapsamında ilk
We estimate for the first month of the project that 45 to 50 ayda tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 45 ila 50 bin
thousand people in textile and ready-made garment kişinin iş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyo-
industries will apply for a job.” A cooperation agreement ruz.”
was signed with Yenibiris.com, a leading online job and Tekstil sektöründe kaliteli iş gücünü doğru taleple
human resources services provider in Turkey, within the buluşturmayı amaçlayan İstanbul Tekstil ve
framework of Istanbul Textile and Raw Material Exporters’ Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 'Tekstilde İş
Association’s (ITHIB) project of ‘Textile has Jobs’ aiming at Var' projesi kapsamında Türkiye'de online iş ve insan
bringing skilled labor in the textile sector together with the kaynakları hizmetlerinin öncülerinden olan
right demand. Yenibiris.com ile iş birliği anlaşması imzaladı.
With the project having the purpose of bringing the Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ihtiyaç duyulan iş
workforce needed for the textile and ready-made garment gücünü, İTHİB üye firmaları yanı sıra tüm Türkiye'ye
industries not only into ITHIB member companies but also kazandırmayı amaçlayan proje ile kalifiye ve ara ele-
Turkey in general, qualified and intermediary staff mana istihdam sağlanacak. Projenin tanıtım toplantı-
employment will be ensured. Attending the introductory sına katılan, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
meeting of the project, Turkish Apparel Industrialist’s (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, Türkiye Tekstil
Association (TGSD) Chairman Şeref Fayat, Turkish Textile İşverenleri Sendikası (TTIS) İkinci Başkanı AhmetDecision makers of textile and ready-made garment industries support the project of “Textile has Jobs”.
Tekstil ve hazır giyim sektörünün karar vericileri “Tekstilde İş Var” projesine destek verdiler
Employers’ Union (TTIS) Vice President Ahmet Topbaş, Topbaş, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun
Zorlu Holding Board Member Olgun Zorlu and Orka Holding Zorlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Süleyman Orakçıoğlu supported the project Süleyman Orakçıoğlu gibi isimler de sektörün istih-
which will solve the employment problem of the industry. dam sorununu çözecek projeye destek verdiler.

“There is a lot more work to be done in textile” “Tekstilde daha çok yapacak şey var”
Stating that they are pleased with the ‘Textile Has Jobs’ Yenibiris.com ile hayata geçirdikleri 'Tekstilde İş Var'6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13