Page 7 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 7
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 5Supplement of


Uluslararası Tekstil Teknoloji Dergisi uslararası Tekstil Teknoloji Dergisi te kn l o o oj ji
International Textile Technology Magazineernational Textile Technology Magazine
Magazine1200’den fazla katılımcı ITM DAILY NEWS ’TE
firmaya ve yaklaşık 50 bin
ziyaretçiye ulaşmak için; YERiNiZi AYIRTTINIZ MI?
ziyaretçiye ulaşmak için;

ITM DAILY NEWS? LY NEWS?

To reach more than 1200 exhibitors & 50.000 visitors. exhibitors & 50.000 visitors.1 - 4 H HAZİRAN / JUN E 2016
e T Te knik TEKNİK FUARCILIK A.Ş. Güney Konakları B-Blok
akuplu Merkez Mah. Ülker Sok.akuplu Merkez Mah. Ülker Sok.
Y Y
No:9 Kat 3 D.6 34524 Y Yakuplu / Beylikdüzü - İST ANBULNBUL
TA
akuplu / Beylikdüzü - İST
Uluslararası Tekstil Teknoloji Dergisi ararası Tekstil Teknoloji Dergisi te kn l o o oj jii
T T el.: +90 212 876 75 06 - Fax: +90 212 876 06 81el.: +90 212 876 75 06 - Fax: +90 212 876 06 81 International Textile Technology Magazineational Textile Technology Magazine
www .teknikfuarcilik.com - info@teknikfuarcilik.com w www .tekstilteknoloji.com.tr www .nnonwoventechnology .com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12