Page 31 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 31
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 29


NEWS GÜNDEM


Kern-Liebers Textile Expands

Portfolio


Kern Liebers Tekstil Portföyünü Genişletiyor


German manufacturer Kern-Liebers Textile is now expanding its portfolio in this area
substantially. In addition to the well-established top combs and circular combs for cotton and
wool spinning machines, the company is now also offering a comprehensive portfolio of
pinning systems for the spinning preparation of long staple fiber.
Alman üretici Kern-Liebers Tekstil, bu konudaki portföyünü önemli ölçüde genişletiyor. Sağlam
üst tarak ve pamuk ile yün eğirme makineleri için yuvarlak tarakların yanı sıra firma şimdi de
uzun ştapel liflerin eğirme hazırlığı için kapsamlı bir iğneleme sistemleri portföyü sunuyor.

Combs and Pin strips are among the critical parts Taraklar ve iğneli şeritler, elyaftan ipliğe tüm
in many machines along the textile process from fiber to tekstil prosesleri boyunca birçok makinedeki en
yarn. German manufacturer Kern-Liebers Textile is now önemli parçalar arasındadır. Alman üretici Kern-
expanding its portfolio in this area substantially. In Liebers Tekstil, bu konudaki portföyünü önemli ölçüde
addition to the well-established top combs and circular genişletiyor. Sağlam üst tarak ve pamuk ile yün eğirme
combs for cotton and wool spinning machines, the makineleri için yuvarlak tarakların yanı sıra firma şimdi
company is now also offering a comprehensive portfolio de uzun ştapel liflerin eğirme hazırlığı için kapsamlı bir
of pinning systems for the spinning preparation of long iğneleme sistemleri portföyü sunuyor. Kern-Liebers,
staple fiber. Kern-Liebers took over the pin production şerit üretme makinelerini Drei-S-Werk’ten devralmış ve
machines from Drei-S-Werk and integrated them into bunu kendisinin Schwabach’taki üretim tesislerine
their own production facilities in Schwabach. The entegre etmiştir. Üretim tesislerinin genişlemesi, tarak
expansion of the production facilities offers an ideal ve iğne şeritler gibi çeşitli makine parçalarının
combination with the existing know-how in the üretiminde zaten var olan teknik bilgi ile ideal bir
production of various machine parts, like combs and pin kombinasyon sunmaktadır. Kern-Lieber Tekstil’in
strips. Combs, pin strips, pinned systems and all other tarakları, iğne şeritleri, iğneli sistemleri ve diğer tüm
parts from Kern-Liebers Textile are available for different ürünleri, dünya çapında birçok üreticinin farklı
machines from various manufacturers worldwide. With makineleri için elverişlidir.
its huge range of products the company is one of the Firma, devasa ürün çeşidi ile tekstil sektörü için lider
leading suppliers for the textile industry. Customers are tedarikçilerden biridir. Müşterileri, tekstil üreticilerinin
machine manufacturers as well as textile manufacturers. yanı sıra makine üreticileridir. Dünya genelindeki tüm
Worldwide sales and support is guaranteed through the büyük tekstil pazarlarını kapsayan uluslararası şube ve
international network of subsidiaries and representations temsilcilik ağı ile dünya çapında satış ve destek garanti
covering all major textile markets around the globe. edilmektedir.www.tekstilteknoloji.com.tr / 29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36