Page 22 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 22
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 20


NEWS GÜNDEM


®
Rieter Com4 Compact Licence For
Nazar Textile & Trade


®
Nazar Tekstil İçin Rieter Com4 Compact
Lisansı

®
The Turkish company Nazar Textile & Trade Inc. was awarded the Com4 compact licence for
its top-quality compact yarns.
Bir Türk firması olan Nazar Tekstil & Ticaret A.Ş üretmekte olduğu en üst kalitede kompakt
®
iplikleri için, Com4 compact lisansı ile ödüllendirildi.
Nazar Textile & Trade Inc. already laid the foundation Nazar Tekstil & Ticaret A.Ş., 1993 yılında open end
stone for a successful spinning company in 1993 with the iplik fabrikasına yapmış olduğu yatırımı ile başarılı bir iplik
investment in a rotor spinning plant. The company could işletmesinin temelini atmıştır. Firma, pamuk üretimi, çır-
draw on great experience in çırcılık ve ticaret alanında
the field of cotton – ginning kazanmış olduğu büyük
and trading. This year, it tecrübeyi, kompakt iplikçilik
extended its spinning alanında Rieter makina tek-
portfolio with the latest Rieter nolojisinin son yeniliği olan
machine technology in the K 46 kompakt iplik makina-
compact spinning area, the larına yapmış olduğu
K 46 compact spinning 60.000 iğlik yatırım ile yeni
machine. The capacity in the bir alana aktarmıştır.
final expansion amounts to Nazar Tekstil, maksimum
60,000 spindles. Nazar sets makina verimliliği ile birlikte
highest quality standards in iplik üretiminde en yüksek
the yarn production, kalite standartlarını belirle-
combined with maximal mektedir.
machine efficiency. From left to right: Erman Coskun, Erbel Sales Manager; Emre Balduk, Lisans ile birlikte, Nazar Tekstil
Through the licensing, Vice President, Nazar Textile &Trade Inc.; Patrick Flamm, Rieter Sales firmasının Com4 compact
®
Manager.
®
Nazar's Com4 compact Soldan sağa: Erbel Satış Müdürü Erman Coşkun, Nazar Tekstil & ipliği, Rieter'le yoğun işbirliği
yarn acquires a significant Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balduk, Rieter Satış sonucu elde ettiği kazanı-
Müdürü Patrick Flamm.
quality feature in addition to ma ek olarak önemli bir
profiting from the intensive cooperation with Rieter. kalite özelliği de kazanmaktadır.
Modern denim production Modern denim üretimi
Production of compact yarns is effected at the highest quality 30 Ne - 100 Ne numara aralığında üretilen yıllık 12 500
level and covers the count range Ne 30 to Ne 100 with an ton kompakt iplik en yüksek kalite seviyeleri ile son dere-
annual yarn tonnage of 12 500. The greatest share of the ce etkileyicidir. Üretilen ipliğin büyük kısmı, yurt içine
produced yarn comes onto the local Turkish market. A small sevk edilmektedir. Geriye kalan kısım ise çoğunlukla
amount is exported – mostly to Europe and the Near East. Avrupa ve yakın Doğuya ihraç edilmektedir.


Licence package from Rieter Rieter'den lisans paketi
Rieter actively promotes the supply sources for licensed Rieter, lisanslı iplikler için arz kaynaklarını aktif olarak teş-
yarns and also provides a direct link to the licensee via the vik etmekte aynı zamanda web sitesi aracılığıyla lisans sahibi
Rieter website. Customers who decide in favour of a ile doğrudan bağlantı kurmaktadır. Com4 yarn lisanslarından
®
®
Com4 yarn licence have the opportunity to use the know- birini almaya karar veren müşteriler, Rieter uzmanlarının tek-
how of Rieter specialists and to obtain support with specific nik bilgisini kullanma ve belirli projeler ile destek alma fırsatına
projects. Licensees also receive ideas for their own sahiptirler. Lisans sahipleri kendi pazar stratejileri için
marketing strategies. Rieter’in tavsiyelerine de başvurabilirler.20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27