Page 21 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 21
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 19


NEWS GÜNDEM


Kong. Brand Director for Südwolle weaving yarns division Südwolle Group‘un Türkiye‘deki yeni tüzel kişiliğinin ve
and for the new Turkish legal entity Mr Stéphane Thouvay Kamgarn İplik Markasının Direktörlüğünü yapan Stéphane
explains “Südwolle Group 5.0 is what we call this stage of Thouvay, konu hakkında “Südwolle Group 5.0 olarak adlan-
our company’s 50 years of evolution from a dırdığımız bu yeni strateji, firmamızın üretim uzmanlığından 50
manufacturing expert to a customer focused service yıllık bir evrim ile müşteri odaklı bir servis organizasyonuna
organisation. We are setting up our sales, planning and dönüşümünü temsil ediyor. Satış, planlama ve üretim ekiple-
production teams to be more “fit for purpose”. rimizi ‘amaca uygun’ olacak şekilde yapılandırıyoruz. Türkiye
Strengthening our presence in the Turkish market is an pazarındaki varlığımızı güçlendirmek bu stratejinin önemli bir
important part of that strategy. The decision to invest in bölümü. Türkiye’ye yatırım yapma kararı Südwolle Grubu’nun
Turkey underlines clearly the confidence of Südwolle yün sektörüne olan inancını açıkca vurguladığı gibi aynı
Group in the wool sector and illustrates also the Group’s zamanda tedarik zinciri partnerleriyle daha yakın ve koordine
organisational transformation to align itself more closely olabilmek için Grubun organizasyonel transformasyonunu da
with its supply chain partners”. gösteriyor” açıklamasını yaptı.
Melik Erdinç has been hired as General Manager of 1 Ekim 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Südwolle Group
Südwolle Group Turkey as from October 1st, 2015. He is Türkiye Genel Müdürlüğüne Melik Erdinç getirildi. Tekstil sek-
an expert in this field with more than 15 years of töründe 15 yıldan fazla bir süreyi kapsayan tecrübesi ile ala-
experience in the Turkish wool industry. He will be based nında uzman olan Melik Erdinç, operasyonları İstanbul’dan
in Istanbul and will be responsible for managing sales yönetecek ve dokuma, düz örme, yuvarlak örme, çorap ve
activities of the full range of wool based yarns for weaving, teknik tekstiller için yün ipliklerden oluşan tüm kolleksiyonun
flat knitting, circular knitting, hosiery and technical textiles satış operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacaktır.

About Südwolle Group Südwolle Group hakkında
Südwolle Group delivers worsted wool and wool blend Çevre ile ilgili beklentilerini karşıla. Südwolle Group; dokuma,
yarns alongside specialist service for weaving, flat düz örme, yuvarlak örme, çorap ve teknik tekstiller sektörüne
knitting, circular knitting, hosiery and technical textiles. uzmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, yün ve yün karışımlı
Produced in Europe and in Asia with a focus on kamgarn iplikler de sunmaktadır. Südwolle Group, sürdürüle-
sustainability, and delivered globally from Germany, Italy, bilirlik odaklı, Avrupa ve Asya’da üretilen; Almanya, İtalya, Çin
China and the USA, Südwolle Group has both wide range ve Amerika’dan dünyaya sunulan stok servis renkli iplikler ve
of stock service dyed yarns and an expert custom ihtiyaca özel geliştirme uzmanlığı hizmetinden oluşan, geniş
development service. yelpazeli bir ürün gamına sahiptir.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26