Page 20 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 20
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 18


NEWS GÜNDEM


Südwolle Group Expands Further

Into Turkey


Südwolle Group Büyümesine Türkiye İle

Devam Ediyor

Südwolle Group will establish a subsidiary company in Turkey to increase service levels for its
wool based yarns to the textile industry there. The move reflects a number of factors;
including the importance and potential of the textile industry in Turkey as well as the desire to
be more responsive to customer requirements.
Türk tekstil endüstrisine sunulan yün ağırlıklı ipliklerinin servis seviyesini yükseltmek amacıyla,
Südwolle Group, Türkiye’de bir şirket kurdu. Grubun bu yatırım kararının en önemli nedenlerinin
başında Türk tekstil sektörüne verdiği önem, bu sektörün potansiyeline olan inancı ve müşteri
isteklerine hızlı cevap verebilme arzusu geliyor.


Südwolle Group, the worsted spinner based in Nürnberg - Almanya merkezli kamgarn iplik üreticisi
Nürnberg, Germany has announced an increased Südwolle Group, Türkiye pazarındaki varlığını artırmaya
presence in the Turkish Market. Südwolle Group will karar verdiğini duyurdu. Türk tekstil endüstrisine sunulan
establish a subsidiary company in Turkey to increase yün ağırlıklı ipliklerinin servis seviyesini yükseltmek amacıyla,
service levels for its wool based yarns to the textile Südwolle Group, Türkiye’de bir şirket kurdu. Grubun bu
industry there. The move reflects a number of factors; yatırım kararının en önemli nedenlerinin başında Türk tekstil
including the importance and potential of the textile sektörüne verdiği önem, bu sektörün potansiyeline olan
industry in Turkey as well as the desire to be more inancı ve müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme arzusu
responsive to customer requirements. geliyor.
In the last two years, Südwolle Group has also opened Südwolle Group son iki yıl içinde Amerika, İngiltere ve Hong
subsidiaries or offices in the USA, the UK and Hong Kong’da da benzer şekilde yeni şirketler ve ofisler kurdu.


18 www.tekstilteknoloji.com.tr
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25