Page 18 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 18
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 16


NEWS GÜNDEM


Saurer Schlafhorst Autocoro 9 and

BD 6 Attention On Shooting


Saurer Schlafhorst Autocoro 9 ve BD 6,

Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Saurer Schlafhorst's rotor spinning product line is highly satisfied with how ITMA 2015 went.
The new Autocoro 9 and the innovations on the BD 6 met with a good response from the
industry, which currently attaches a high priority to maximum energy efficiency. The new E³
strategy with triple added value in the spheres of energy, economics and ergonomics proved
convincing straight away.
ITMA 2015 Fuarı, Saurer Schlafhorst’un rotor iplik eğirme ürün serisi açısından çok iyi geçti. Yeni
Autocoro 9 ve BD 6’daki inovasyonlar, şu sıralar en yüksek düzeyde enerji verimliliğine çok önem
veren sektörün beklentilerini isabetli bir şekilde karşıladı. Energy, Economics ve Ergonomics
alanlarında üçlü artı değer sunan yeni E³ stratejisi ilk bakışta ikna ediciydi.

With energy savings of up to 25 %, the Autocoro 9 Saurer Schlafhorst Autocoro 9, %25’e varan enerji
set a new standard for economic efficiency. The new tasarrufuyla ekonomik verim alanında yeni bir standardı
Autocoro 9 proved that the individual spinning position belirledi. Yeni Autocoro 9, tekli eğirme ünitesi tahrikinin
drive is currently the only future-ready rotor spinning şu anda gelecek vaat eden tek rotor iplik eğirme tekno-
technology. lojisi olduğunu kanıtladı.
The machine's extraordinarily high energy efficiency, Autocoro 9’un bütünleşik Energy Monitoring ile kanıtla-
demonstrated by the integral Energy Monitoring, is now nan olağanüstü yüksek enerji verimliliği artık üçüncü
acknowledged even by third taraflarca da kabul görü-
parties. DigiWinding FX, the yor. Ayrıca bobin sarımı
new benchmark for için yeni benchmark olan
winding, also met with great DigiWinding FX ile örneğin
interest, as did the wider SynchroPiecing 24 ile
range of possibilities in uzun makinelerde bile hız-
automation opened up by lanma sürelerinin 15 daki-
SynchroPiecing 24, for kanın altına düşürülmesiy-
example. Even on long le ve geri dönüşüm katkılı
machines, this shortens hammaddelerin daha
run-up times to less than 15 verimli işlenmesiyle önü
minutes and makes the açılan geniş otomasyon
processing of raw materials olanakları da büyük bir
with added recycled ilgiyle karşılaştı.
materials much more BD 6 ise yeni tasarımı ile
efficient. tüm fuar boyunca dikkat-
The BD 6 in a new machine As early as the second day of ITMA, the Autocoro 9 was ordered by lerin odağındaydı. BD 6,
design was the focus of an Indian T. C. Spinners Private Limited. DigiPiecing sayesinde iplik
Autocoro 9, daha fuarın ikinci gününde Hintli T.C. Spinners Private
attention on all the show Limited tarafından sipariş edildi bağlamada, yarı otomatik
days. Thanks to DigiPiecing sektörde bugüne dek ula-
it achieves a piecing quality hitherto unachievable in the şılamamış bir kalite elde ediyor. BD 6, 230 m/dak’ya
semi-automatic sector. The BD 6 produces packages in varan çıkış hızlarıyla Autocoro formatında ve kalitesinde
Autocoro format and quality at delivery speeds of up to çapraz bobinler üretiyor ve dolayısıyla apayrı bir klas-
230 m/min and is thus in a class of its own. manda yer alıyor.

Full order books Sipariş defterleri doldu
The exhibition teams have returned with full order books. Fuarda görev alan ekipler sipariş defterleri dolu halde
As early as the second day of ITMA, the Autocoro 9 was geri döndüler. Autocoro 9 daha fuarın ikinci gününde
ordered by an Indian customer. The Indian textile bir Hintli müşteri tarafından sipariş edildi. Çandigar’dan
company T. C. Spinners Private Limited from Chandigarh Hintli tekstil şirketi T.C. Spinners Private Limited,
has been familiar with the advantages of the Autocoro 8 Autocoro 8’in avantajlarını yıllardır biliyor. Aile şirketi
for years. With the new Autocoro 9, the family firm can olan T.C. Spinners Private Limited, yeni Autocoro 9 ile
position itself even more successfully in relation to its piyasada rakiplerine kıyasla daha başarılı bir pozisyona16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23