Page 13 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 13
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 11


NEWS GÜNDEM


this certificate, customers certify for their own yarn customers rine bu özel hassas bobinlerden yapabileceğini sertifikalan-
that they are capable of producing these special bobbins. dırmış oluyor. Piyasada artık “FPRO bobini” adı altında bir
Since there is now a demand of bobbins under the name of bobin talebi oluştuğu için iplik müşterileri hem taklitlerinden
FPROin the market, both yarn korunuyor hem de iplik fabri-
customers are protected from kaları bu şekilde müşteri
counterfeiting and spinning kazanabiliyorlar.
mills acquire customers.
- Murata’nın yeni tip FPRO
-What can you say about barabansız bobin makine-
the advantages which sinin kullanıcılarına sağla-
Murata’s new-type FPRO dığı avantajlar hakkında
drumless winders provide neler söyleyebilirsiniz?
for their users? Tolga Baydar: Murata tara-
Tolga Baydar: This new fından geliştirilen bu yeni
machine developed by makine, kullanıcısına şu
Murata provides its users with İsmet Gülle (on left), Board Member of Gülle Tekstil A.Ş. and avantajları ve kolaylıkları
Fehmi Ayverdi, Chairman of Inta Makine..
these benefits and facilities: Gülle Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Gülle (solda) ve sunuyor:
•Offers precision winding with İnta Makine Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Ayverdi. •Barabansız, özel travers sis-
its special drumless traverse system. Enables the production temi ile hassas bobin sarımı olanağı sunuyor. Her densite ve
of bobbins of any density and any desired format (cut-off istenilen her özel formatta  (köşe kırma, yuvarlama, en ile
corner, rolling, width adjustable). oynanabiliyor) bobin yapılmasına olanak sağlıyor.
•Dye cone production at high speeds (1.300 m/min.) which is •Barabanlı makinelerde veya muadillerinde mümkün olma-
not possible on drum winders or equivalents. High efficiency yan yüksek hızda (1.300 mt/dak) boya bobini üretimi. Boya
and profitability in dye cone bobini üretiminde %50 üretim
production amounting to kazancına tekabül eden yük-
50% production saving. sek verimlilik ve karlılık.
•Homogenous dye intake in •Buna ek olarak hassas den-
yarn dyeing due to precision site üretimi dolayısıyla iplik
density production, boyada homojen boya alımı,
elimination of the dye abrage boya abrajı sorununu ortadan
problem and the need for kaldırması ve tekrar sarım
rewinding as important gereksinimi ortadan kaldırma-
benefits. sı önemli avantajlarıdır.
•Optimum use of yarn during •Elektronik hassas metraj
weaving producess thanks to sayacı ile dokuma prosesin-
its electronic precision meter de ipliğin optimum kullanımı
Sho Kitamura (on left), Muratec Sales Manager Turkey and
counter and keeping “reste Erdoğan Şemeret, Chairman of Göl İplik. ve reste oranının minimumda
ratio” at minimum levels. Muratec Türkiye Satış Müdürü Sho Kitamura (solda) ve Göl İplik tutulmasıdır.
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şeremet.
•More efficient bobbin •İnce numaralarda yüksek
production for fine counts in high tensions. tensiyonda daha verimli bobin üretimidir.
•Higher speeds in knitting machines thanks to constant- •Sabit tensiyonlu hassas yoğunluk ayarı sayesinde örgü
tension density settings, more efficient knitting process with makinasında daha yüksek hızlara iplik kopuşlarının azalması
the reduction in yarn breaks. ile daha verimli örgü prosesi.
•Flexibility of producing different bobbin sizes and shapes in •Barabansız sistemde parça değişimsiz farklı bobin boyları
drumless system without part replacement. ve şekilleri yapabilme felksibilitesi.www.tekstilteknoloji.com.tr / 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18