Page 9 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 9

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:28 PM Page 7

NEWS GÜNDEM


MSSP, 7 yllk geçmiinde, makine üreticilerini yurt için-
de ve yurt dnda temsil etti. Açklamada yer alan bil-
gilere göre; "Federasyonun temel ilkesi, üye dernekler
ve bunlara üye meslek mensuplar arasnda var olan
dayanmay en üst seviyeye çkarmaktr.

Bu ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler ve bunlarn
mensuplar, sektörel görev ve sorumluluklarn icra
ederken bireysellikten, özel amaç ve çkarlardan uzak
kalmay kabul, beyan ve taahhüt eder" ifadesini benim-
sedii kaydedildi. MAKFED'in
alt ay içinde yapaca 1.
Genel Kurulu'na kadar, geçici
Yönetim Kurulu Bakanlna
Kutlu Karaveliolu (POMSAD),
Bakan Yardmclna Hüseyin
Semerci (PAGDER), Sayman
Üyeliine enol Önal (TARMAKBR),
Yönetim Kurulu üyeliklerine Sefa
Targt (AYSAD) ve Halil Tamer

Öztoygar (MDER) seçildi.
Federasyonun merkezi ise
Ankara olarak belirlendi. MAK-
MAKFEDi oluturan dernekler arasnda, Bakanln Adil
FED çats altnda toplanan 14 Nalbantn yapt TEMSAD-Tekstil Makine ve Aksesuar
Sanayicileri Dernei de yer alyor.
dernek unlar: Akkan Gücü Adil Nalbant, Presidency of the TEMSAD (Turkish Textile
Dernei (AKDER), Araç ve Araç Machinery Industrialist Association) among the constituent
associations of MAKFED (Machine Manufacturing Industry
Üstü Ekipman ve Makineleri Associations' Fedaration)
Üreticileri Birlii Dernei (ARÜSDER), Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Dernei (AYSAD),
Balant Elemanlar Sanayici ve adamlar Dernei
(BESAD), Elektrikli Vinç malatçlar Birlii Dernei
(TEVD), klimlendirme Soutma Klima malatçlar
Dernei (SKD), stif Makineleri Distribütörleri ve
malatçlar Dernei (SDER), Kazan ve Basnçl Kap
Sanayicileri Birlii Dernei (KBSB), Makine malatçlar
Birlii Dernei (MB), Plastik Sanayicileri Dernei (PAG-
DER), Tekstil Makine ve Aksesuarlar Sanayicileri
Dernei (TEMSAD), Türk Tarm Alet ve Makineleri

malatçlar Birlii Dernei (TARMAKBR), Türk Pompa
ve Vana Sanayicileri Dernei (POMSAD) ve Türkiye
Makineleri Distribütörleri ve malatçlar Birlii Dernei
(MDER).www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14