Page 8 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 8

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:28 PM Page 6

GÜNDEM NEWSMakine Üreticileri MAKFED Çats

Altnda Bulutu

Machine Manufacturers Brought Together

Under The Same Roof Of MAKFED


Makine üreticilerini temsil eden 14 dernek, Makine malat Sanayi Dernekleri Federasyonu
(MAKFED) ad alt nda birle ti. MAKFED'den yap lan açklamaya göre, makine imalat sektörü,
Makine Sanayi Sektör Platformu (MSSP) çats altndaki birlikteliini federasyona dönütürdü.
14 associations representing machine manufacturers have merged under the name of Machine
Manufacturing Industry Associations Federation (MAKFED). According to the statement by
MAKFED, machine manufacturing sector has transformed the incorporation under the roof of
Machinery Industry Sector Platform (MSSP) into a federation.


Makine üreticilerini temsil eden 14 dernek, Makine
malat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ad
altnda birleti. MAKFED'den yaplan açklamaya göre,
makine imalat sektörü, Makine Sanayi Sektör
Platformu (MSSP) çats altndaki birlikteliini federas-
yona dönütürdü.
Farkl makine alt sektörlerini temsil eden 14 dernek,
MAKFED'i kurdu. Federasyon, sektörel bütünlemeyi
hedefleyen, makine imalat sanayi ile ilgili tüm politika
ve uygulamalarn olumasnda etkin rol üstlenmeyi
amaçlyor. MAB'in desteiyle, Ocak 2007'de kurulan


Farkl makine alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, MAKFED'i kurdu.
14 associations representing different machinery sub-sectors have established MAKFED.6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13