Page 6 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 6

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:28 PM Page 4

GÜNDEM NEWSHIGHTEX 2015 Fuarna

KOSGEB Destei

National Exhibition Assistance For

HIGHTEX 2015


11-13 Eylül 2015 tarihlerinde stanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan
HIGHTEX 2015 6. Uluslararas Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar, KOSGEB- Yurt çi Fuar
Destei kapsamna alnd.
th
HIGHTEX 2015 6 International Technical Textile and Nonwoven Trade Fair, which will be held in
Istanbul Tuyap Convention and Congress Centre from September 11 to 13 , 2015, has been
th
th
taken into the scope of KOSGEB National Exhibition Assistance.
11-13 Eylül 2015 tarihlerinde stanbul Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezinde düzenlenecek olan HIGHTEX 2015 6. Uluslararas Teknik
Tekstiller ve Nonwoven Fuar, KOSGEB- Yurt çi Fuar Destei kapsam-
na alnd. Ylbanda yaynlanan KOSGEBin Destekledii Fuarlar
Listesinde yer alan HIGHTEX 2015 Fuarnda, katlmclara belirli bir
metrekarelik ksm için ücret
iadesi uygulanacaktr.
Katlm bedellerini destek
kapsamnda KOSGEBden
iade alabilecek rmalar, söz-
lemeleriyle birlikte bavuru
yaptklar tarihlere göre
deerlendirilecektir. HIGH-
TEX 2015 Fuarnda yer ala-
cak olan rmalarmzn KOS-
GEB desteinden yararlana-
bilmeleri için en ksa sürede sözlemelerini tamamlamalar ve bal
bulunduklar KOSGEB ubesine bavurmalar gerekmektedir.

HIGHTEX Fuarlar hakknda
13-16 Temmuz 2005 tarihlerinde düzenlenen HIGHTEX 2005 Fuar,
162si yurt dndan olmak üzere, 318 rmann katlmyla gerçekleti.
HIGHTEX 2005i, 1500ü yabanc olmak üzere, toplam 10.000 profes-
yonel ziyaretçi izledi.
30 Kasm-2 Aralk 2007 tarihlerinde düzenlenen HIGHTEX 2007 Fuar,
170i yurt dndan olmak üzere, 320 rmann katlmyla gerçekleti.
HIGHTEX 2007yi, 3200ü yabanc olmak üzere, toplam 10.000
profesyonel ziyaretçi izledi.
15-18 Mays 2010 tarihlerinde düzenlenen HIGHTEX 2010 Fuar, 115i
yurt dndan olmak üzere, 300 rmann katlmyla gerçekleti.
HIGHTEX 2010u, 2850si yabanc olmak üzere, toplam 10.000 profes-
yonel ziyaretçi izledi.
21-24 Nisan 2012 tarihlerinde e zamanl düzenlenen ITM 2012,
stanbul plik ve HIGHTEX 2012 Fuarlarna 37 ülkeden toplam 1037
rma ve rma temsilcilii katld. Fuarlar Türkiye dahil 78 ülkeden
42.991 ziyaretçi gezdi.
29 Mays- 1 Haziran 2013 tarihlerinde ITM 2013, stanbul plik ve
HIGHTEX 2013 Uluslararas Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarlarna
40 ülkeden 1223 rma ve rma temsilcilii katld. Bu fuarlar 71 ülke-
den 39.256 profesyonel ziyaretçi izledi.4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11