Page 30 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 30

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 28

GÜNDEM NEWS


Türkiyeye zarar veren yanl uygulamaya dur demesini bekli-
yoruz


Cem Negrin: Gümrüklerdeki Krmz Hat uygulamasn
Türkiyenin kendi ayana kurun skmasdr
Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei (TGSD) Bakan Cem Negrin,
bata hazr giyim sektörü olmak üzere Dahilde leme Rejimi
(DR) kapsamnda yurt dndan getirilen ürünlerin tamamnn
gümrüklerde Krmz Hatta dütüünü belirterek, Yaadmz
skntlardan dolay dünyann dört bir köesinden aldmz sipar-
ileri yetitiremez olduk. ptaller yaamaya baladk. Kriz her
geçen gün büyüyor. Ne yaplmak isteniyor anlamak mümkün
deil. irketleri mi kapatalm, Türkiyeden mi çkalm? Ne istiyor-
larsa söylesinler onu
yapalm dedi.
Cem Negrin yapt
yazl açklamada, bir-
kaç suiistimal yüzün-
den Türkiyenin en
büyük ihracatç sektö-
rünün tamamnn bir hracatçlar, Dahilde leme Rejimi (DR) kapsamnda yurt dndan getirilen ürünlerin
tamamnn gümrüklerde Krmz Hatta dümesinden dolay siparilerini yetitiremedik-
çkmaza sürüklendiini lerinden ikayet ediyorlar.
Exporters complain about their inability to deliver their orders on time because all of
belirterek, denetim
the products they import within the scope of the Inward Processing Regime (IPR) fall
yapmann ikenceye under the Red Line in customs offices.
dönümemesi gerektiini söyledi.
Hiçbir hazr giyim ihracatçsnn ve iini kurallarna göre yapan
rmann denetimden kaçmadnn altn çizen Negrin, öyle
devam etti: Global rekabet artlarnn her geçen gün zorlat,
ekmein aslann midesinde olduu bir dönemde elimizde tut-
maya çaltmz müterilerimizi kaybetmemiz an meselesi
artk. Kamu otoritesi daha fazla ihracat için yolumuzun önündeki
engelleri kaldracana, adeta ayaklarmza denetim prangas
vuruyor. Giden bir müteriyi yeniden kazanmak neredeyse
imkansz.
Gümrüklerde denetimi artrrken, ayn oranda alt yapy da geli-
tirmi olsalard bu boyutta bir kriz yaamazdk. Bu tarz bir stra-
tejiyi Türkiye'nin kendi ayana kurun skmas olarak görüyoruz.
Usulsüzlük yapanlar mutlaka cezalandrlmal. Ancak bunu
yaparken pazar baltalarcasna ihracatçy skntya uratamaz-
snz. Kimsenin Türkiyenin ihracatn engellemeye hakk yok.
Bugünden tezi yok yöneticilerden Krmz Hat krizine çözüm bek-
liyoruz.
28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35