Page 28 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 28

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 26

GÜNDEM NEWSDR Uygulamas Hazr Giyim

hracatçlarn syan Ettirdi

Garment Exporters Rise Against IPR

Implementation


D R (Dahilde leme Rejimi) kapsam nda gümrükten hammaddelerin çekiliinde ve ihracatta
k rm z hat krizi ya ayan ihracatçlar isyan etti.
Exporters facing a red line crisis in clearing raw materials from customs and exports within the
scope of IPR (Inward Processing Regime) rose up.

DR kapsamnda gümrükten hammaddelerin çekiliinde
ve ihracatta krmz hat krizi yaayan ihracatçlar isyan etti.
Dünyadaki zorlu rekabet koullarna bir de Türkiyedeki gümrük
ikencesinin eklendiini bildiren HKB (stanbul Hazrgiyim ve
Konfeksiyon hracatçlar Birlii) Bakan Hikmet Tanrverdi, 19
milyar dolar ihracat yapan sanayiciler olarak hrsz myz, ihra-
catç myz? Önce ona karar versinler. ki kaçakç var diye
Türkiyenin ihracatçsna hrsz muamelesi yaparak kantarn
topuzunu kaçranlar bu vebalin
altndan kalkamazlar dedi.
Hikmet Tanrverdi yapt yazl
açklamada, mantn anla-
makta zorlandklar uygulama-
lar yüzünden müteri ve pazar
kayb yaama riskiyle kar
karya kaldklarn belirterek,
uzun bir arann ardndan hazr
giyim ihracatnn dütüüne
dikkat çekti.
Bugüne kadar görülmemi bir
HKB (stanbul Hazrgiyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii) Bakan
uygulama ile Dahilde leme
Hikmet Tanrverdi
Rejimi (DR) kapsamnda ithal Hikmet Tanrverdi, Chairman of IHKIB (Istanbul Ready-made
Garment Exporters Association)
edilen hammaddelerin tama-
mnn krmz hatta dütüünü ve tüm ürünlerin kimyahaneye
gönderildiini ifade eden Tanrverdi unlar söyledi:
Kimyahaneye gönderilen ürünleri nakledecek yeterli eleman ve
alt yap yok. Buralar tepeleme ihracatta kullanlacak mal ile
dolu. Kapasitelerinin üzerinde anlamsz sk denetim yapmaya
çalyorlar. DR kapsamnda getirildiyse etiketi dahi incelemeye
alyorlar. 10-15 günden önce mal çekemediimiz için üretimde
ciddi gecikmeler yayoruz. Dolaysyla aldmz siparileri
zamannda teslim edemiyoruz. ptaller yayoruz. Bundan daha26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33