Page 23 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 23

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 21

Banglade ile yaramayz. Gelin tevik kanununu birlikte
yazalm eklinde konutu.

Ayn rakamlarn etrafnda dönüyoruz
Baz konular var ki deil 6 bölge, 66. bölge yapsak olmuyor.
Çünkü orada öyle bir kültür yok, meslek yok, kabiliyet yok Yenilik için fikirler
sözleriyle Türkiyenin istihdam gerçeine dikkat çeken
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, öyle devam etti:
Denizlide havlu, Söütte seramik, Kütahyada çini kültürü
olumu. Ancak hazr giyim ile ilgili yaplabilecek kolaylklar
var. stanbulda, Bursada, Kocaelinde, Denizlide baka eyler
yapmaya balamamz lazm. Çünkü Türkiyenin dengelerini
bozuyoruz. Her eyi Trakyada, Marmarada yapmaya kalkar-
sak kaybetmeye balarz.
Son birkaç yldr hazr giyimde 18-19 milyar, Türkiye genelin-
de 148-150 milyar dolar ihracat, kii bana düen milli gelir-
de ise 10 bin dolar etrafnda dönüyoruz. Bunu krmamz gere-
kiyor. Türkiye yetmeyince baka yerlere açlacaz.
Hammadde, ara mal kaynaklarn, üretim imkanlarn, datm
kanallarn biz kontrol edeceiz. Arzuladmz noktaya ancak
böyle geliriz
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi Hollandann önde gelen mar-
kalarndan Mexxin iflas etmesiyle Türkiyeden çok sayda
tedarikçinin skntya dütüünü hatrlatarak, bu konuda nele-
rin yaplabileceini inceleyip ihracatçya gerekli her türlü des-
tein verileceini belirtti. TGSD Bakan Cem Negrin ile Ege
Dokusuz


kumalar


için hatlar


DiloGroup
P. O. Box 1551
69405 Eberbach / Germany
Phone +49 6271 940-0
Fax +49 6271 711 42
info@dilo.de, www.dilo.de
www.tekstilteknoloji.com.tr / 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28