Page 19 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 19

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:29 PM Page 17

2015 zor geçecek ihracat sigortas yaptrn
Endeks sonuçlar hakknda da bilgi veren Cem Negrin, Ocak-Ekim arasnda
artan endeksin ilk defa kasm aynda bir önceki yla göre aa yönlü seyir
izlediini ifade etti. Kasm öncesinde daha iyi bir tempo yakaladklarn
anlatan Cem Negrin söyle devam etti: Hem içerde hem darda genel ola-
rak ilerde bir souma var. Bu bizim endeksimize de yansyor. Son aylara
çok iyi girmedik. Dolar-Euro paritesinin çok deitiini görüyorum. Geçen
sene kasm aynda parite 1,34 iken bu sene 1,23- 1,24 ortalamalarnda.
®
Geçen seneye göre 7-8 puan eksiye dütü. Bu sizim sektörümüz kadar TEXPARTS
Avrupaya yaplan tüm ihracat olumsuz etkiledi. Sanayi ciro endeksinde,
PK 2600 SE SERIES.
ayn faaliyet endeksinde olduu gibi geçen yl kasm ayna göre düü var
WEIGHTING ARMS.
gerideyiz. Karllk endeksimiz %80ler seviyesinde. Yani kritik seviyedeyiz.
2015in zor bir yl olacan ön görerek, firmalarmzn daha dikkatli olma-

larn ve mutlaka ihracat sigortas yaptrmalarn öneriyoruz
The PK 2600 SE series are the
world s most versatile weighting
arms. Technical competence
combined with innovative, fully
automated assembly process
guarantees the highest possible
performance.
Patented product features increa-
VH FXVWRPHU EHQHƄWV DQG HQDEOH
D KLJKHU ƅH[LELOLW\ LQ DSSOLFDWLRQ


- EasyFit for faster and
HDVLHU Ƅ[LQJ
- EasySet for quick and
very accurate height setting


- EasyHandle for ergonomichandle
- EasyDraft for independently
working single elements with
no load variation
- EasyIndicate for enhanced
load indication.
Components, only better.
saurer.com
www.tekstilteknoloji.com.tr / 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24