Page 18 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 18

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:29 PM Page 16

GÜNDEM NEWSTürk Hazr Giyim Sektörü,

Avrupaya hracat n %7 Art rd

Turkish Clothing Industry Has Increased its

Export To Europe By 7%


Avrupa daha da büyürken Türkiyenin yerinde sayma gibi bir lüksünün olamayacann alt n
çizen Cem Negrin, 2014de Avrupann tüm dünyadan yapt hazr giyim ithalat %9,4 artt.
Oysa Türkiyenin bu corafyaya gerçekle tirdii ihracattaki art h z %7de kald. Aradaki
yaklak 2,5 puanlk fark, ihracat m za eksi 500 milyon dolar olarak yansd dedi.
Emphasizing that Turkey cannot have a luxury to go around in circles while Europe grows more
and more, Cem Negrin said, Europes clothing import from all over the world increased by 9.4%
in 2014. However, rate of increase concerning Turkey s export rate to this region has remained
at 7%. Almost 2,5-point diference has re ected on our export as minus 500 million dollars.

Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei Bakan Cem Negrin,
Türk hazr giyim sektörünün 2014de Türkiye ortalamasnn çok
üzerinde büyüdüüne dikkat çekerek, yine de Avrupann ithala-
tndaki art hzn yakalayamadn bildirdi.
Cem Negrin, Avrupann tüm dünyadan yapt hazr giyim itha-
latnn 2014 ylnda %9,4 art-
na iaret ederek, Buna kar-
n Türkiye olarak bu bölgeye
yaptmz ihracat %7 büyüdü.
Aradaki 2,4lük fark yüzünden
500 milyon dolar daha az
ihracat gerçekletirdik dedi.
Ekonomi ve Strateji
Danmanlk Hizmetlerinin
TGSD için hazrlad Hazr
Giyim Endeksinin sonuçlarn
deerlendiren Cem Negrin, en
büyük pazar olan Avrupa
büyürken Türkiyenin bunun
gerisinde kalma veya yerinde
sayma gibi bir lüksünün ola-
mayacan söyledi.
Cem Negrin aradaki farkn
Türkiyenin genel olarak rakip-
lerine göre daha pahal olma-
sndan kaynaklandn vurgu-
layarak sözlerini öyle sürdür-
dü: Türkiye olarak kalitemizi
ispatlam durumdayz. %7 Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei Bakan Cem Negrin
Cem Negrin, President of Turkish Clothing Manufactures Association
büyüme iyi bir oran. Ancak
daha iyisini yapabilirdik. Avrupa pazarn takip ediyoruz. Sezona
ilikin daha iyi sipariler alacamz düünüyoruz. ngiltere
uçtu. Fransa ve Almanyaya satlarmz iyi gidiyor. Petrol yat-
larnn dümesiyle birlikte Avrupalnn hazr giyime ayraca
bütçe artacaktr.
16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23