Page 16 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 16

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:29 PM Page 14

GÜNDEM NEWS


Konfeksiyon hracatçlar Birlii Bakan Hikmet Tanrverdinin
yannda, tekstil ve hazr giyim sektörü bata olmak üzere eko-
nomi ve i dünyasndan çok sayda önemli isim katld.
TM Bakan Mehmet Büyükeki, gecede yapt konumada 19
farkl sektörde tasarm yarmas, dokuz farkl sektörde Ar-Ge
Proje Pazar düzenlediklerini söyledi. novasyona katk salayan
bu tür çalmalarla ihracat artna kat üstüne kat ina ettikle-
rini belirten Büyükeki, THBin düzenledii Kuma Tasarm
Yarmas da 2023te 20 milyar dolar olan tekstil ihracat hede-
ne önemli katk salayacaktr diye konutu.

Uluslararas arenaya tamak istiyoruz
THB Yönetim Kurulu Bakan smail Gülle de, moda tasarmc-
larnn dünyann her yerinde kuma aray içinde olduunu,
Türkiyenin katma deere sahip kumalarda öne çkmasnda bu
tür yarmalarn katk saladna dikkat çekti. Tekstilin, sanat
gibi evrensel bir deer olduunun altn çizen Gülle, Bu yl 8.sini
düzenlediimiz Kuma Tasarm Yarmas da evrensellie hiz-
met ediyor. Yarma kapsamnda bu yl ilk kez,
Cumhurbakanlmz himayesinde, 36 ülkede Türk kültürünü
gelitirmek için faaliyet sürdüren Yunus Emre Enstitüsü ile
Tokyo Bunka Gakuen Moda Üniversitesinin bir ibirlii oldu.
Japon örenciler, Osmanl kyafetlerinden esinlenerek THB
üyelerimiz tarafndan salanan kumalarla koleksiyonlar hazr-
ladlar ve yarmada sergiye açtlar. Sektöre katma deer sa-
lama çabalarmz, bu tür çalmalarla anlam buluyor dedi.
Bu yl genel ihracat artnn üzerinde bir performans ile kapat-
tklarn belirten Gülle, sözlerini öyle tamamlad: Kuma
Tasarm Yarmasn uluslararas arenaya tamak istiyoruz.
Her yl baarl bir grak sergileyen tekstil sektörü olarak bu
güce sahip durumdayz. Sektörün baarsnda emei geçen her-
kese çok teekkür ederim. THB 8. Kuma Tasarm
Yarmasnda birincilik ödülünü TM Bakan Mehmet
Büyükeki, ikincilik ödülünü Ekonomi Bakanl hracat Genel
Müdür Yardmcs Yavuz Özutku ve üçüncülük ödülünü THB
Yönetim Kurulu Bakan smail Gülle takdim etti.
THB Yönetim Kurulunun ev sahiplii yapt geceye, Türkiye hracatçlar Meclisi (TM) Bakan Mehmet Büyükeki, Ekonomi Bakanl
hracat Genel Müdür Yardmcs Yavuz Özutku, THB Yönetim Kurulu Bakan smail Gülle, THB Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs
Tamer Pala, stanbul Hazr Giyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii Bakan Hikmet Tanrverdinin yannda, tekstil ve hazr giyim sektörü
bata olmak üzere ekonomi ve i dünyasndan çok sayda önemli isim katld.
As well as a large number of important personalities from the world of economy and business, particularly from the textile and garment
sectors, Mehmet Büyükeki, President of Turkish Exporters Assembly (TIM), Yavuz Özutku, Vice General Director of Exports of the
Ministry of Economy, smail Gülle, Chairman of ITHIB Executive Board, Tamer Pala, Deputy Chairman of ITHIB Executive Board, and
Hikmet Tanrverdi, Chairman of Istanbul Garment and Apparel Exporters' Association attended the night hosted by ITHIB Executive Board.14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21