Page 12 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 12

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:29 PM Page 10

GÜNDEM NEWSFransz ve talyan Modaclardan

Koruma Amaçl Anlama

Agreement For Protection Between French and

Italian Fashion Designers


Frans z ve talyan moda endüstrileri, kreatif endüstrilerin korunmasna hizmet eden iddial bir
Avrupa aksiyon plan talep ediyor.
The French and Italian fashion industries ask for an ambitious European action plan serving the
protection of creative industries.

AB Konseyi talyan Bakanl vesilesiyle, tekstil ve
modann temsilci birlikleri UIT, UFIH, SMI, Fédération Française de
la Couture, UNIFAB, INDICAM, Brükseldeki EURATEX merkezinde
moda ve kreatif endüstrinin korunmas ve savunmas için
Mutabakat Anlamas imzalad. Çounluunu kobilerin olutur-
duu 180.000in üzerinde kurulu ve dolayl ilerde yaklak 5
milyonu oluturan neredeyse 1,8 milyon çalan ile Avrupa tekstil
ve hazr giyim endüstrisi AB GSMHnn %3ünü temsil etmektedir.
Yüksek katma deerli kreatif endüstri temsilcileri olan imza sahi-
bi kurulular, Fransz ve talyan resmi kurumlarnn, Avrupa
Komisyonunun ve Avrupa Parlamentosunun dikkatini u alt
öncelie çekmeyi hedeiyor:
Sahtecilie kar kontrol ve hükümleri güçlendirmek (el koyma
ihlalinin genellenmesi, nakil halindeki üpheli sahte mallarn
kontrolü),
Kararnameleri daha etkili, zorunlu ve endüstri özelliklerine
uygun hale getirmek (sulh hakimleri, ihtisas mahkemelerinin
eitilmesi),
Tüketici bilinci (iletiim kampanyalar, okul ve yüksekokullarda
eitici programlar),
Yasama araçlarn, yeni dijital dünyaya uyarlamak,
AB içerisindeki yetkili makamlar arasnda ibirliini younla-
trmak (gümrük için yeni izleme araçlar, sahtecilik ve korsana
kar savatan sorumlu tek bir komisyon),
Üçüncü ülkelerde proaktif bir politika uygulamak (çift tara
AB/ 3. ülkesi, Avrupal KOBler için yardm masalar).
Avrupa Parlamentosu Bakan Yardmcs Antonio Tajani, birçok
Fransz Avrupa Parlamentosu Üyesi Tokia Saï ve Nathalie
Griesbeck- gibi bu giriime destek verdiini belirtti.10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17