Page 9 - Tekstil Teknoloji
P. 9

Hikmet Tanrıverdi: Despite All Kinds


     of Difficulties, We are Still Growing!     Hikmet Tanrıverdi, Chairman of the İstanbul Apparel Exporters Association
     (İHKİB), stated that they successfully growed up in 2017 in terms of both as the
     country and as the sector despite all the negativities, in his evaluation regarding
     last year, and emphasized that they are also very hopeful for the year 2018.

     Tanrıverdi said that despite the                which directly affect their trade
     negative effects of regional insta-              negatively, the sectoral exports to
     bility, their export still increased              the EU will reach a better point in
     3% in 2017 and they succeed                  2018.
     to end the year with $ 17 billion               He also highlighted that the
     worth of exports. Continuing his                streamlining business with the EU,
     words, he mentioned that while                 where 71% of the total apparel ex-
     Germany, Britain and Spain are                 ports are carrying out, is going to
     still the biggest apparel markets               provide a very positive turnaround:
     of Turkey they also succeed                  ‘As a whole sector, we maintain
     to make %60 more exports to                  our competitive position by focus-
     Russia, %28 to Iraq and %21.4                 ing on value-added production
     to Spain.                           as well as overseas branding. I  7
     Decrease in tension with EU is                 believe that 2018 will be brighter
     the herald of better days                   than 2017 for the industry. We ex-     GÜNDEM NEWS
     Tanrıverdi stated that, thanks to               pect an 8-10% increase in exports   7
     the decreasing regional tensions                of apparel this year.’


     Hikmet Tanrıverdi: Her Türlü


     Zorluğa Rağmen Yine de Büyüyoruz
     İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet
     Tanrıverdi, 2017 yılı değerlendirmesinde tüm olumsuzluklara karşın hem ülke hem
     de sektör olarak büyümeyi başardıklarını ifade ettiği açıklamasında, 2018 yılına
     ilişkin olumlu bir tablo çizdi.

     Bölgesel istikrarsızlığın olumsuz yansı- AB İLE DÜŞEN TANSİYON GÜZEL  dönüş sağlayacağının altını çizdi:
     malarına karşın 2017’de ihracatta %3’lük  GÜNLERİN HABERCİSİ ‘Bütün bir sektör olarak, katma
     bir artış kaydettiklerini söyleyen Tanrıverdi,  AB ile ihracatı doğrudan etkileyen bölgesel değerli üretimin yanı sıra yurt dışı
     yılı 17 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını  gerginlikler ve tansiyonun düştüğünü  markalaşmaya ağırlık vermek
     ifade etti. Almanya, İngiltere ve İspanya’nın  ve bu gelişmeler ışığında 2018’de  suretiyle, rekabetçi konumumuzu
     hazır giyim ve konfeksiyonda Türkiye’nin en AB’ye sektörel ihracatın daha iyi bir  sürdürüyoruz. 2018’in sektörümüz
     büyük pazarları olma özelliğini sürdürdü- noktaya ulaşacağını belirten Tanrıver- için 2017’den daha parlak olacağına
     ğünü söyleyen Tanrıverdi, bunun yanında  di, hazır giyim ve konfeksiyon ihraca- inanıyorum. Bu yıl, hazır giyim ve
     Rusya’ya %60, Irak’a %28, İspanya’ya ise  tının %71’inin gerçekleştirildiği AB ile konfeksiyon ihracatında %8-10 artış
     %21,4 ihracat artışı kaydettiklerini vurguladı. düzelen ilişkilerin oldukça olumlu bir  bekliyoruz.’
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14