Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

İsmail Gülle: 2017 Was the Year of


          Records, 2018 will be Even Better!          İsmail Gülle, the Chairman of Istanbul Textile and Raw Materials Exporters’
          Association (İTHİB), made quite optimistic predictions regarding the
          evaluation of the textile sector of Turkey in 2018.

          İsmail Gülle, the Chairman of Istanbul  worth $ 10 billion that has been made  ‘Based on existing statistics, we see
          Textile and Raw Materials Export- in textile and raw materials sector has  that Turkey’s growth is well-founded
          ers’ Association (İTHİB), made quite  made a significant contribution to this  and has a sustainable structure.’
          optimistic predictions regarding the  growth said Gülle and underlined:
          evaluation of the textile sector of Turkey          2018 WILL BE EVEN BETTER!
          in 2018. ‘Thanks to the economical              Continuing in his words, Gülle said that
          moves those paving the way of expor-             they have foreseen a similar growth
          tation like the green passports given            and export trend in 2018 and that they
          to exporters, government supports              have developed new strategies in order
          for the new period, Credit Guarantee             to increase their export figures even
          Fund (KGF) and Eximbank’s financ-              further: ‘Growth figures and capacity
          ing solutions, exporters have been              utilization rates in the textile sector are
          successful in producing more, retaining           the heralds of the new investments
      GÜNDEM NEWS 6 economy grew, though’                improve the investment and production
     6     employment and continuing to export.             and employments. The most important
                                        trouble now is interest rates. Interest
          Thus, despite the credit rating agencies
                                        rates must be reduced in order to
          have downgraded Turkey’s rating, the
                                        environment. If the VAT reform put into
                                        effect and the VAT receivables are
          2017 WAS THE YEAR OF
                                        procured, the necessary financing will
          RECORDS!
          In the third quarter of 2017, Turkey
                                        be provided in the textile sector, where
          broke the record with a growth of
                                        investment costs are much higher than
                                        the other sectors.’
          11.1% and the record exportation

          İsmail Gülle: 2017 Rekorların


          Yılıydı, 2018 daha da İyi Olacak!          İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılı
          Türkiye tekstil sektörüne ilişkin değerlendirmesinde oldukça iyimser açıklamalarda bulundu.

          İhracatçıya yeşil pasaport verilmesi, yeni  tekstil ve ham maddeleri sektörünün de  amacıyla yeni stratejiler geliştirdiklerini
          dönem devlet yardımları, Kredi Garanti  2017’de gerçekleştirilen 10 milyar dolar  söyleyen Gülle, sözlerinin devamında
          Fonu (KGF) ve Eximbank’ın finansman ihti- değerinde rekor ihracatla bu büyümeye  şunları ifade etti:
          yacına yönelik çözümleri gibi uygulamaların önemli katkıda bulunduğunu dile getiren  ‘Tekstil sektöründe büyüme rakamları ve
          ihracatın önünü açtığını ifade eden Gülle,  Gülle, mevcut istatistiklerden hareketle  kapasite kullanım oranları, yeni yatırımların
          kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye’nin Türkiye’nin büyümesinin sağlam temellere  ve istihdamın habercisi. Şu an en önemli
          notunu düşürmesine karşın, ihracatçıların  dayandığının ve sürdürülebilir bir yapısı  sıkıntı faiz oranlarında. Yatırım ve üretim
          daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya  olduğunun altını çizdi.  ortamının geliştirilmesi için faizlerin mutlaka
          ve ihracat yapmaya devam etmesiyle eko-            düşürülmesi gerek. KDV reformunun
          nominin büyüdüğünün altını çizdi. DAHA DA PARLAK BİR 2018  hayata geçirilmesi ve KDV alacaklarının
                         GELİYOR!            temininin sağlanması halinde, yatırım mali-
          2017 REKORLARIN YILI OLDU!   2018 yılında da benzer bir büyüme ve  yetleri diğer sektörlere göre çok daha fazla
          Türkiye’nin bu yılın üçüncü çeyreğinde  ihracat trendi öngördüklerini ve ihracat  olan tekstil sektöründe, ihtiyaç duyduğu
          % 11,1’lik büyüme ile rekor kırdığını ve  rakamlarını daha da yukarı taşıyabilmek  finansman sağlanmış olacak.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13