Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

ETT 2018 ‘The Evolution of the Technical

          Textiles’: Concurrently Organized with

          ITM & HIGHTEX Exhibitions


          The ETT 2018 International Istanbul Textile Conference, organized by Marmara
          University for the eighth time this year, will be held at TÜYAP Fair and Congress
          Center between 14-16 April 2018. The conference, which will be enriched by the
          presentations of many scholars and industry experts from around the globe,
          will create a great synergy with the ITM & HIGHTEX Exhibitions.

          Year 2018 looks set to be an excit- and Clothing”.     cover:
          ing year for the technical textile and  The conference will provide a unique  • Latest development on spinning,
          apparel industry all over the world.  opportunity to meet leading personal- weaving and knitting
          We want to take this opportunity to  ities with research, management and  • Latest development on dying and
          discuss and share the new develop- technology experience from all over  finishing
          ment in technical textiles and apparel  the world and to discuss with them  • Medical Textiles
          industry by inviting you again to the  any ideas and proposals in your par- • Technical Textiles
          city where East meets West. Istanbul  ticular field. The ETT 2018 is intended • Smart and Interactive Textiles
          is proved to play host on this auspi- to intensify and promote cooperation.  • Surface Coatings
      GÜNDEM NEWS 4 with a theme of “Recent and Future  papers represent current research on  • Textile Innovations
     4     cious occasion to the 8th International It is also hoped that the conference  • Advances in Apparel Design
                         will make important contributions to
                                        • Ecological Textiles
          Istanbul Textile Conference on Evolu-
                                        • Composites Materials
                         the textile industry of the future. The
          tion of Technical Textiles (ETT 2018)
          Advances in Innovation and Enterprise technical textile issues and within the
                                        • Computer Technology for Textiles
                         nine conference themes, contributions and Apparel
          in Conventional & Technical Textiles
          ETT 2018 ‘Teknik Tekstillerin Evrimi’: ITM &

          HIGHTEX Fuarları ile Eşzamanlı Düzenleniyor          Marmara Üniversitesi tarafından organize edilen, bu yıl sekizincisi düzenlenecek ETT
          2018 Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, 14-16 Nisan 2018 tarihleri arasında, TÜYAP
          Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Küresel çapta pek çok akademisyen ve
          sektör uzmanının sunumlarıyla zenginleşecek olan konferans, ITM & HIGHTEX Fuarları ile
          de büyük bir sinerji oluşturacak.
          2018 yılı bütün dünyada teknik tekstil  Gelişmeler” teması ile İstanbul’da  konular aşağıdaki gibidir:
          ve hazır giyim sektörü için heyecan  gerçekleşecektir. Konferans, dünyanın • İplik, Dokuma ve Örme Alanında
          verici bir sene olacak. Bu fırsatı  dört bir yanından önde gelen uzman- Son Gelişmeler
          değerlendirmek adına sizleri; Doğu ile  larla araştırma, işletme ve teknoloji  • Boya ve Bitim İşlemleri Alanında Son
          Batı’nın buluştuğu şehre tekrar davet  tecrübesini buluşturacak ve kendi  Gelişmeler
          ederek, teknik tekstil ve hazır giyim  alanınızdaki fikir ve önerileri görüşmek  • Tıbbi Tekstiller
          sektöründeki yeni gelişmeleri tartış- için benzersiz bir fırsat sağlayacaktır.  • Teknik Tekstiller
          mak ve paylaşmak istiyoruz. İstanbul,  ETT 2018, işbirliğini yoğunlaştırmak ve • Akıllı ve Etkileşimli Tekstiller
          dünya çapında tekstil sektörünün  teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır.  • Yüzey Kaplama Teknolojileri
          tartışılacağı bir platforma ev sahipliği  Konferansın geleceğin tekstil en- • İleri Giyim Tasarımları
          yapabileceğini kanıtlamıştır ve Teknik  düstrisine önemli katkılar sağlayacağı  • Ekolojik Tekstiller
          Tekstillerin Evrimi (ETT 2018) konfe- umulmaktadır. Bildiriler, teknik tekstil  • Kompozit Malzemeler
          ransı “Geleneksel Tekstil, Teknik Tekstil konularıyla ilgili güncel araştırmaları  • Tekstil Alanında Yenilikler
          ve Konfeksiyon Alanlarında Yenilikler  yansıtmakta ve dokuz konferans  • Bilgisayar Teknolojisinin Tekstil ve
          ve Girişimlerdeki Güncel ve Gelecek  temasını kapsamaktadır. Genel olarak  Konfeksiyon Alanında Kullanımı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11