Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

ITM 2018: Countdown

         Has Begun!         ITM 2018: Geri Sayım Başladı!

                                            Necip GÜNEY
        W    e are together again with the first issue of the year  2 018 yılının ilk sayısıyla yine birlikteyiz. Her yeni yıl,


             2018. Every new year is also a new beginning
             that refreshes hopes. Moreover, we made a very  aynı zamanda umutların tazelendiği yeni bir başlan-
                                 gıç demek. Dahası biz hem genel anlamda tekstil
         happy and enthusiastic start to 2018. Because we left a very  sektörü olarak hem de ITM Fuarı olarak oldukça verimli bir yılı
         productive year behind both as textile sector generally and as  geride bıraktığımız için 2018’e de oldukça mutlu ve azimli bir
         ITM Exhibition.              şekilde başlangıç yaptık. Geride bıraktığımız 2017 yılı hem
         The year 2017 we left behind has been quite good for both the  tekstil sektörü için hem de tekstil makineleri pazarında oldukça
         textile sector and the textile machinery market. Though you’ll  iyi geçti. İlerleyen sayfalarda okuyacağınız ‘Türkiye 2017 Tekstil
         read a very detailed ‘Turkey 2017 Textile Market Report’ on the  Raporu’ dâhilinde en ince ayrıntılarıyla konuyu değerlendiğimiz
         following pages we will not go into detail here but let us mention  için burada detaya girmeyeceğiz. Sadece 2017’yi yaklaşık 600
         only this: We ended 2017 with about $ 600 million in exports. In  milyon dolar ihracat ile kapattığımızı söyleyelim. 2013 yılında
         2013, we were at a level of $ 300 million. In other words, about  300 milyon dolar seviyesinde idik. Yani 4 yılda yaklaşık %100  3
         100% increase in 4 years. The expectations for 2018 are also  oranında artış söz konusu. 2018 için de beklentiler oldukça  BAŞYAZI VIEW
         very positive.               olumlu. Yeni yılın bizim için en büyük olayı ise hiç kuşkusuz ITM
         The biggest event for us in the new year is undoubtedly it is the  2018’in yılına girmiş oluşumuz. An itibarı ile geri sayım başladı
         year of ITM 2018. The countdown began as of the moment and  ve 100 günden daha az bir zamanımız kaldı. Bir önceki fuarda
         we had less time than 100 days. ITM 2018, which we have filled  olduğu gibi yine tüm salonlarını doldurduğumuz ITM 2018, bir
         all the halls as it was in the previous exhibition, will be brighter  öncekinden de parlak geçecek.
         than its predecessor. Domestic and foreign so many sectoral  Yerlisi ve yabancısı ile pek çok sektör liderinin stant alanlarını
         leaders have raised their stand areas and machine parks and  ve makine parkurlarını yükselttiği ITM 2018 ile birlikte dünya
         also some of them will make their first product launches during  öncülerinin ilk lansmanlarını gerçekleştirecek oluşu da bir diğer
         ITM 2018. And of course, all of these makes us very proud. In  gurur kaynağımız. Kısacası 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında
         short, between April 14th and 17th, 2018, we will break a new  hem katılımcı hem de ziyaretçi bazında yeni bir rekora daha
         record on both exhibitor and visitor basis. On this occasion let  imza atacağız. Yine bu vesile ile 31 Ocak itibarı ile satışları
         us also mark up that we are closing the sales as of January  kapatacağımızın notunu düşelim ve verdikleri destekten ötürü
         31. We convey our love and gratitudes to all of our exhibitors  tüm katılımcılarımıza sevgi ve şükranlarımızı iletelim.
         because of their support. As every month, this month again we  Her ay olduğu gibi bu ayki sayımızda da sizlerle hem yerli hem
         have tried to share with you all the important developments both  de yurtdışı tekstil dünyasında yaşanan tüm önemli gelişmeleri
         in domestic and abroad textile world. Besides, as we mentioned  paylaşmaya çalıştık. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye Tekstil
         above, we prepared the ‘Turkey 2017 Textile Market Report’.  Pazarı 2017 raporunu hazırladık. Tüm bunların yanı sıra TEM-
         Also in addition to all of these, we conducted an interview with  SAD Başkanı Adil Nalbant ile de hem 2017 değerlendirmesini
         Adil Nalbant, the Chairman of TEMSAD, which includes both  hem de 2018 yılı beklentilerini içeren bir röportaj gerçekleştirdik.
         the evaluation of 2017 and his predictions for 2018.We also  Dijital dünyadaki faaliyetlerimizi yeni yılda da hız kesmeden sür-
         continue to our activities in digital world without slowing down  dürüyoruz. Gerek LinkedIn, Facebook, Youtube ve Instagram
         in the new year too. We are meeting with you through our ITM  gibi sosyal ağlar üzerinden yapmakta olduğumuz paylaşımlar
         2018 Mobile App, which we are updating via frequent intervals  olsun gerekse de sık aralıklarla güncellediğimiz ITM 2018 Mobil
         as well as through social networks like LinkedIn, Facebook,  Uygulamamız olsun her geçen gün biraz daha güçlenen dijital
         Youtube and Instagram. Thus, our interaction with you is  platformlardaki etkinliğimiz neticesinde sizlerle olan etkileşimimiz
         growing incrementally thanks to these platforms. You can follow  de katlanarak büyüyor. Siz de bizi aşağıda adreslerini verdiğimiz
         us either from the social platforms we addressed abo or from  sosyal platformlardan ve ITM 2018 mobil uygulamamızdan
         our ITM 2018 Mobile App and be informed about the ongoing  takip edebilir ve sürdürdüğümüz etkinliklere ilişkin bilgi sahibi
         developments. Yes; as we always say, we enjoyed the prepa- olabilirsiniz.
         ration very much, hopefully you will get the same pleasure while  Evet; her zaman dediğimiz gibi, biz hazırlarken büyük keyif aldık
         you are reading.              umarız siz de okurken aynı keyfi alırsınız.

         See you on February; enjoy your reading…  Önümüzdeki ay görüşmek üzere; keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10