Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

‘ITM is not Just a Sectoral Brand;


          but the Brand of Whole Turkey!’          ‘Turkey is a textile country in every sense of the word. Textile is the sector
          that we have the strongest competitive power on a global scale which we
          can place on the top of our economy as a locomotive.’

          We are entering 2018 with an  year 2017 that we left behind.  as his expectations and predictions
          interview we have done with Adil  Within our interview, Mr. Nalbant  for 2018.
          Nalbant, the Chairman of TEMSAD  shared his opinions with us about
          (Textile Machinery and Accesso- 2017 in terms of both the Turkish How was the year 2017 in the tex-
          ries Manufacturers Association),  textile sector in general and the  tile machinery market for Turkey?
          regarding an overview of the  textile machinery market as well  It was exactly compatible with
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION

             We are entering 2018
             with an interview we have
             done with Adil Nalbant,
     34
             regarding an overview of
             the year 2017 that we left
        34    behind.                        Adil NALBANT
                     TEMSAD Chairman of The Board
                     TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı          ‘ITM Sadece Sektörün Değil;


          Tüm Türkiye’nin Markası!’          ‘Türkiye kelimenin tam anlamıyla bir tekstil ülkesidir. Lokomotif olarak
          ekonomimizin başına koyabileceğimiz, küresel çapta en sağlam rekabet gücüne
          sahip olduğumuz sektör tekstildir.’

          2018 yılına, TEMSAD- Tekstil Maki- olarak Türk tekstil sektörü açısından  rında nasıl bir yılı geride bıraktık?
          ne ve Aksesuar Sanayicileri Derneği  hem de Türkiye tekstil makineleri  Türkiye’nin ekonomik şartlarıyla birebir
          Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant’ın pazarında geride bıraktığımız yılın nasıl  uyumlu geçti. Türkiye’de yatırımlar
          geride bıraktığımız 2017 yılına ilişkin  geçtiğini ve 2018 yılına yönelik beklenti ekonomik ve siyasi durumlardan ötürü
          genel değerlendirmesini içeren röpor- ve öngörülerini bizlerle paylaştı.   biraz yavaşladığından bu durgunluk
          tajıyla giriyoruz. Nalbant, hem genel  Türkiye olarak, tekstil makineleri paza- kısmen de olsa tekstil makinelerine de
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41