Page 31 - Tekstil Teknoloji
P. 31

total exports is an important detail  exports are examined in product  of total cake by itself with an ex-
      that shows both our markets in  groups in January - November  port value of 2.2 billion dollars.
      general and the growth rate is  of 2017, it is seen that the most  The second important product
      stable and sustainable.    important product group is woven  line just behind the weaving arm
                      fabric with 24.3 %. Although  is the yarn group, which accounts
      WEAVING PROPULSIVE       the annual comparison shows a  for 17.8 % of the sector’s exports
      FORCE, TECHNICAL TEXTILES   decline of 2.3 % compared to the  with $ 1.6 billion. The fact that yarn
      RISING STAR!          same period of the previous year,  exports have achieved an annual
      When textile and raw material  weaving still constitutes the quarter  growth of 9.8 % is also an ex- 29 ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
      10 sırada yer alan ülkelerin toplam ih- ürün grupları bazında tekstil ve ham- Dokuma kolunun hemen gerisinde  29
      racatımızın %50,5’unu karşılıyor oluşu  maddeleri ihracatı incelendiğinde,  gelen ikinci önemli ürün grubu ise
      ise hem genel olarak pazarlarımızın  en önemli ürün grubunun %24,.3 ile  1,6 milyar dolar ile sektör ihracatının
      hem de büyüme oranının stabil ve  dokuma kumaş olduğu görülüyor.  %17,8’ini oluşturan iplik grubu. İplik
      sürdürülebilir olduğunu ortaya koyan  Her ne kadar yıl bazlı karşılaştırıldı- ihracatının yıl bazlı %9,8’lik bir büyü-
      önemli bir detay.       ğında %2,3 seviyesinde bir gerileme  me gerçekleştirmeyi başarması da
                      yaşandığı görülse de yine de toplam  son derece önemli bir detay.
      DOKUMA İTİCİ GÜÇ, TEKNİK    pastanın çeyreğini, 2,2 milyar dolarlık  Dokuma ve iplik ürün gruplarının
      TEKSTİLLER YÜKSELEN YILDIZ!  ihracat rakamı ile tek başına dokuma  gerisinde ise sırasıyla ev tekstilleri
      2017 yılı Ocak – Kasım döneminde  karşılıyor.        (%16,1), örme kumaş (%15,.6)
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36