Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

Domotex 2018 will Open With


          an Array of New Highlights


          and Features          Domotex 2018, the world’s leading carpet and floor coverings fair which
          will be held for the 30 time in Hannover/Germany between 12-15 January
                       th
          2018 will host many important events and innovations.

          The focal point of the fair, which will  Klaproth, Domotex 2018 will host a  experience and interact with extraor-
          be renewed with a new hall config- much higher number of participants  dinary ideas and designs in a total
          uration and venue design that will  than its predecessor. ‘At this rate, we  of four distinct zones, those will be
          make easier for visitors to survey the  are on track for around 1,400 exhibi- named under ‘Flooring Spaces’,
          market and connect with the exhibi- tors from over 60 nations’ she added. ‘Living Spaces’, ‘NuThinkers’ and ‘Art
          tors and trends that matter to them,  Apart from Germany as host country,  & Interaction’ areas within this display
          will be ‘product individualization’. In  the show’s biggest exhibiting nations  area. Other notable events of the fair
          this direction, the main theme of the  in terms of display space are Turkey,  includes the Endless Uniqueness
          fair is chosen as ‘Unique Youniverse’. India, Belgium, China, the Nether- and DomotexTalks activities and the
                         lands, Iran, Italy, Egypt and the USA. Carpet Design Awards, the world’s
      GÜNDEM NEWS 20 According to the statement made by  be the ‘Framing Trends’ showcase  events and daily guided tours led by
     20    EXHIBITOR REGISTRATIONS    The highlight of Domotex 2018, will  best new carpet designs will be
                                        awarded. Domotex 2018’s prominent
          TRENDING MUCH HIGHER THAN THE FAIR OF CREATIVE IDEAS
          EXPECTED
                                        activities will also include virtual reality
                                        renowned architects and designers.
          Domotex events director Susanne
                         display area. Visitors will be able to

          Domotex 2018 Bir Dizi Yeni


          Etkinlik ve Özellikle Açılıyor          12-15 Ocak 2018tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde 30.’su düzenlen
          olan dünyanın lider halı ve zemin kaplama fuarı Domotex 2018, çok sayıda önemli
          etkinliğe ve yeniliği ev sahipliği yapıyor.

          Ziyaretçilerin ilgilendikleri katılımcı firma- yapması beklediklerini belirten Domotex Spaces’, ‘NuThinkers’ ve ‘Art & Inte-
          lara ve trendlere daha kolay erişmelerini etkinlikleri direktörü Susanne Klaproth’a  raction’ alanları olmak üzere toplam 4
          sağlayacak yeni bir salon konfigürasyo- göre fuarda 60 ülkeden 1.400 civarında bölümden oluşacak bu alanlarda sıra
          nu ve mekan kurgusu ile yenilenecek  katılımcı yer alacak.  dışı fikir ve tasarımları tecrübe edip,
          olan fuarın odak noktası ise günümü- Stant alanı büyüklüğü bakımından önde onlarla etkileşime geçebilecekler. Fu-
          zün en önemli trendlerinden olan ‘ürün  gelen katılımcı ülkeler ise ev sahibi  arın diğer önemli etkinlikleri arasında
          kişiselleştirme’ oluyor. Bu doğrultuda  Almanya’nın dışında Türkiye, Hindistan,  Endless Uniqueness ile Domotex-
          fuarın ana teması da ‘Unique Youni- Belçika, Çin, Hollanda, İran, İtayla, Mısır  Talks aktiviteleri ve dünyanın en iyi
          verse’ yani ‘BenzerSİZ Evreniniz’ olarak ve ABD olarak sıralanıyor. yeni çıkış yapan halı tasarımlarının
          seçilmiş durumda.                       ödüllendirileceği Halı Tasarımı Ödülleri
                         YARATICI FİKİRLER SERGİSİ   bulunuyor.
          KATILIMCI BAŞVURULARI     Etkinlikleriyle öne çıkan Domotex  Yine Domotex 2018’in öne çıkan faali-
          BEKLENENİN ÇOK ÜZERİNDE    2018’in bu yılki en dikkat çekici ak- yetleri arasında ünlü mimar ve tasarım-
          Konuya ilişkin açıklamasında, Domotex tivitesi ‘Framing Trends’ sunum alanı  cıların liderlik edeceği günlük Rehberli
          2018’in geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha olacak.       Turlar ve sanal gerçeklik etkinlikleri de
          yüksek sayıda katılımcıya ev sahipliği  Ziyaretçiler, ‘Flooring Spaces’, ‘Living olacak.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27