Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

Textile Revolution with Mogul’s


          Microfilament Smart Fabric!          The microfilament smart fabric, as thin as 1 / 100th of a strand, produced
          by Mogul which is one of the world’s leading producers of nonwoven
          fabrics based on hybrid technology, will open the door for significant
          changes in many areas of life, from the fashion industry to home textiles
          and medics, from cleaning to packaging and automotive etc.

          Mogul, one of the leading compa- names of nonvowen market on a  on seven different nonwoven technol-
          nies in the world in its field with the  global scale with a turnover of more  ogies and one of the few companies
          production facilities in Gaziantep,  than $ 120 million and $ 65 million  in the world producing patented
          Lüleburgaz and South Carolina/USA, of exports to 56 countries from 4  microfilament fabrics based on hybrid
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          is Turkey’s one of the most important continents. The company is working  technology. Their production facility     16        16
          From Left to right : Mogol Deputy Chairman of the Board Enver Kayalı, Vice Chairwoman Ayşe Kayalı, Fashion Designer Arzu Kaprol and CEO Serkan Göğüş
          Soldan sağa: Mogul Yönetim Kurulu Başkanı Enver Kayalı, Başkan Yardımcısı Ayşe Kayalı, Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol ve CEO Serkan Göğüş

         Mogul’un Mikrofilament Akıllı


         Kumaşı ile Tekstilde Devrim!          Hibrit teknolojiye dayalı nonwoven kumaş üretiminde sadece Türkiye’nin değil,
          dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi olan Mogul’un ürettiği, saç telinin
          100’de 1’i inceliğindeki mikrofilament akıllı kumaş, moda endüstrisinden ev
          tekstiline ve medikale, temizlikten ambalaj sektörüne ve otomotive varana kadar
          hayatın pek çok alanında önemli değişimlere kapı açacak.


          Gaziantep, Lüleburgaz ve ABD Gü- ye gerçekleştiği 65 milyon dolarlık ih- gün hibrit teknolojiyle patentli mikrofila-
          ney Carolina’daki üretim tesisleriyle  racatıyla Türkiye’nin küresel nonvowen  ment kumaş üretimi yapan Türkiye’de
          alanında dünyanın lider şirketlerinden  pazarındaki en önemli temsilcilerinden  tek, dünyada ise bir kaç şirketten birisi
          biri olmayı başaran Mogul, 120 milyon  birisi. Tesislerinde 7 farklı nonwoven  konumunda.
          doları aşkın cirosu ve 4 kıtada 56 ülke- teknolojisi ile kumaş üreten firma bu- Patentli mikroflament üretimi alanın-
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23