Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

Hadi Karasu is the New


          Chairman of TGSD          The current Chairman Şeref Fayat handed over the flag to his successor
          Hadi Karasu at the 21. Ordinary General Assembly of Turkish Clothing
          Manufacturers’ Association.

          The 21. Ordinary General Assem- Karasu has been elected as the  TGSD 21 Term Board of Directors:
                                            st
          bly of Turkish Clothing Manu- 21st Chairman of TGSD.    • Hadi Karasu (SuGlobal)
          facturers’ Association (TGSD)  In the statement regarding to his  • M. Cevdet Karahasanoğlu
          was held at the Ciragan Palace  new mission, the fresh chairman  (Pameks)
          Kempinski on December 21,   stated that Turkey has all the val- • Murat Aydın (Modega)
          2017. While Turan Sarıgülle was  ues those are needed in the gar- • Ramazan Kaya (TYH Textile)
          the President of Council of the  ment sector for being the world’s  • Toygar Narbay (Narkonteks)
          General Assembly, the current  superpower and added that, their  • Mustafa Laçin (Timay&Tempo)
          Chairman Şeref Fayat was not a  aim is to turn this power into gains • Önder Türkmen (ACT Textile)
          candidate this time. As a result of  that has not been yet seen for the  • M. Cem Altan (Aycem Textile)
          the a single-listed election, Hadi  country’s economy and the sector. • Ümit Özüren (Murat Hosiery)      GÜNDEM NEWS 14
     14
          TGSD’nin Yeni Başkanı Hadi Karasu
          Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 21. Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Şeref
          Fayat bayrağı halefi Hadi Karasu’ya devretti.

          Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği  Çiçeği burnunda başkan, yeni göre- • Hadi Karasu (SuGlobal)
          (TGSD) 21. Olağan Genel Kurulu, 21 vine yönelik gerçekleştirdiği açıkla- • M. Cevdet Karahasanoğlu (Pameks
          Aralık 2017 tarihinde Çırağan Palace  mada, Türkiye’nin hazır giyim alanında Giyim)
          Kempinski’de gerçekleşti. Divan Baş- dünyanın süper gücü olabilecek tüm  • Murat Aydın (Modega)
          kanlığını Turan Sarıgülle’nin üstlendiği  değerlere sahip olduğunu söylerken,  • Ramazan Kaya (TYH Tekstil)
          Genel Kurul’da yapılan başkanlık  hedeflerinin de bu gücü ülke eko- • Toygar Narbay (Narkonteks)
          seçimlerinde mevcut Başkan Şeref  nomisi ve sektör için bugüne kadar  • Mustafa Laçin (Timay&Tempo)
          Fayat, aday olmazken, tek liste ile  görülmemiş boyutta kazanımlara  • Önder Türkmen (ACT Tekstil)
          gidilen seçim sonucunda TGSD’nin  dönüştürmek olduğunu ifade etti.  • M. Cem Altan (Aycem Tekstil)
          21. Başkanı Hadi Karasu oldu. TGSD 21. Dönem Yönetim Kurulu: • Ümit Özüren (Murat Çorap)
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21