Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

Kordsa’s Investments Continue


          at a Great Pace through


          Capacity Increase!          Kordsa, operating in tire, construction reinforcement and composite technologies
          in a wide geography from America to Asia Pacific with the mission to ‘reinforce
          life’ held a groundbreaking ceremony for an additional line in Izmit, Turkey to
          increase polyester yarn capacity by 7 thousand tons. In addition to this new
          polyester yarn line investment, Kordsa also held a groundbreaking ceremony for
          the “polypropylene monofilament” line in the field of construction reinforcement.

          Kordsa, a Sabancı Holding subsidary,  groundbreaking ceremony on December  demand. Following the completion of the
          the world’s leading nylon and polyester  19th, to expand its polyester capacity at  building construction and upon the arrival
          yarn and cord fabric producer, made a  its Izmit plant in order to meet the growing of new equipment, Kordsa aims to have

      GÜNDEM NEWS 12
     12

          Kordsa, Yatırımlarına Kapasite Artırımı


          ile Hız Kesmeden Devam Ediyor!


          ‘Hayatı güçlendirme’ misyonuyla lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri
          alanlarında Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada faaliyetlerini
          sürdüren Kordsa, İzmit’teki fabrikasında polyester iplik kapasitesini 7 bin ton artıracak ek
          bir hattın temelini attı. Kordsa, bu yeni polyester yatırımının yanı sıra, inşaat güçlendirme
          alanında ‘polipropilen monofilament’ hattının da temelini attı.

          Sabancı Holding iştiraklerinden, dünyanın  olan ek binanın temel atma törenini 19  7 bin tonluk ek polyester iplik kapasite artışı
          lider naylon ve polyester iplik, kord bezi  Aralık Salı günü gerçekleştirdi. Bina inşa- hedefleniyor. Temel atma töreninde konu-
          üreticisi Kordsa, artan talebe cevap verebil- atının tamamlanması ve yeni ekipmanların  şan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı
          mek amacıyla planladığı ve İzmit fabrika- gelmesiyle 2018 yılında faaliyete girmesi  Cenk Alper, Kordsa’nın Sabancı’nın tek
          sındaki polyester kapasitesini genişletecek  planlanan 3.500 m2’lik bu ek tesisle birlikte global markası olarak pazardaki başarılarına
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19