Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

Kelheim Fibres Breaks New


          Ground in Innovation Management          Viscose fibre expert practices open innovation.


          By organising a competition for  – Biomass. Business. Bavar- ucts or new applications in our
          new ideas on the subject “100%  ia“ organised by Bio-Campus  dreams, but we proceed in a
          cellulose fibres – re-thought” vis- Straubing under the patronage  focussed and methodical way”,
          cose fibre manufacturer Kelheim  of the Bavarian State Secretary  says Walter Roggenstein, R&D
          Fibres has broken new ground in  for Economic Affairs Franz Josef  Manager at Kelheim Fibres. “For
          innovation management.     Pschierer.           us, this competition in cooper-
          The competition was part of  “In R&D we don’t just rely on  ation with Biocampus Straubing
          the start-up contest “Plan B  receiving ideas for new prod- was an attempt to boost our

      GÜNDEM NEWS 6
     6


          Kelheim Fibres İnovasyon


          Yönetiminde Çığır Açıyor
          Viskoz elyafı için uzman uygulamalar inovasyonun kapılarını açıyor.
          “%100 selüloz elyaflar – tekrar ele  rer sponsorluğunda Bio-Campus  deki yeni ürünler ve uygulamalara
          alınıyor” başlığı altında yeni fikirler  Straubing tarafından düzenlenen  yönelik fikirler almaya güvenmiyo-
          için bir yarışma düzenleyerek, vis- “Plan B – Biomass. Business.  ruz, ancak odaklanmış ve metodo-
          koz elyaf üreticisi Kelheim Fibres,  Bavaria” organizasyonunun bir  lojik bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
          inovasyon yönetiminde çığır açtı.  parçasıydı. Kelheim Fibres’te Ar&- “Bizim için Biocampus Straubing
          Yarışma, Bavyera Eyaleti Ekonomi  Ge Müdürü Walter Roggenstein,  iş birliğinde yapılan bu yarışma,
          İşleri Sekreteri Franz Josef Pschie- “Ar&Ge’de, yalnızca hayallerimiz- inovasyon sürecimizi geliştirmek
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13