Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

Our Sector is Aiming

         For a 8% Growth in 2017

         Sektörümüz 2017’de %8

         Büyüme Hedefliyor


                                            Necip GÜNEY


         O   ur sector, which ended the year with a growth rate  G eçen yılı ulusal ve uluslararası bazı sıkıntılı

            regardless of some difficult national and interna-
                                 gelişmelere rağmen bir önceki yıldaki büyüme
                                 oranıyla kapatan sektörümüz, 2017’de %8
            tional events that took, is aiming for a 8% growth in
         2017. EU countries, with primary focus on Italy, are expected  artış hedefliyor. İhracatta başta İtalya olmak üzere AB
         to lead the exports this year as well. The positive develop- ülkelerinin bu yıl da başı çekmesi bekleniyor. İran’la da
         ments within the commercial relations with Iran continue.  ticari ilişkilerimizde olumlu gelişmeler sürüyor. Geçen yıl
         The textile sector, which did an export of 500 million dollars  İran’a 500 milyon Dolar ihracat yapan tekstil sektöründe
         to Iran last year, is expected to have a much increased figure  bu rakamın 2017’de daha da artması bekleniyor. Tabii ki
         in the year 2017. Of course, the negotiations that continue  Rusya ile de devam eden mutabakatlar tekstil sektörü-
         with Russia make the textile sector happy.As a result of  nün yüzünü güldürüyor.
         the cyclical developments of 2916, the investment plans  2016 yılındaki konjonktürel gelişmelerin neticesinde  3
         postponed to the year 2017 started to be actualized. Turkey  2017 yılına devredilen yatırım planları hayata geçmeye  BAŞYAZI VIEW
         is at a very key point due to its sociocultural structure and  başladı. Türkiye sosyokültürel yapısı ve coğrafi konumuy-
         geographical location. In that sense, it is the most important  la oldukça kilit bir noktada yer alıyor. Bu anlamda birçok
         center for many sectors and especially the textile sector.  sektörün ve özellikle tekstil sektörünün en önemli merkezi
         Our country, which managed to fulfill its role as a bridge by  konumunda. Avrupalı üreticilerin Asya’ya Asya’daki
         being in the transitional crossroad of European producers to  üreticilerin de Avrupa’ya geçişi noktasında yer alarak her
         Asia and Asian producers to Europe, will play an important  zaman köprü görevini başarıyla yerine getirmiş ülkemiz
         role in the future of world textile. We can see this from the  dünyada tekstilin geleceğinde de önemli rol oynayacak.
         fact that ITM 2018 International Textile Machinery Exhibition  Bunu ITM 2018 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’na
         has already reached 100% occupancy rates for some of its  daha bir yıl olmasına rağmen kimi salonlarının %100’lük
         halls although there is still one year for the organization to  doluluk oranlarına ulaştığından da görebiliyoruz. Satışların
         happen. At ITM 2018, for which the sales continue at rapid  hızla devam ettiği ITM 2018’de özellikle örme, iplik ve
         pace, the occupancy in especially the halls of knitting, yarn  terbiye salonlarındaki doluluk dikkat çekiyor.
         and finishing attract the attention. As Tekstil Teknoloji Dergisi,  Tekstil Teknoloji Dergisi olarak bu ay da sizlere iki özel
         we tried to present you two special topics. This month it is  dosya sunmaya çalıştık. Her ay tekstil endüstrisini
         Switzerland’s turn as part of the countries we cover for their  işlediğimiz ülkelerde bu ay sırada İsviçre var. Ticaretinin
         textile industries. One of the main countries Switzerland has  en iyi olduğu başlıca ülkeler arasında Türkiye yer alıyor.
         the best trade relations is Turkey. The innovation and ability to  İnovasyon ve değişen çevreye uyum sağlama becerisi
         adapt to the changing environment is the common points of  İsviçre ile Türkiye’nin ortak noktaları. Bu anlamda Hem
         Switzerland and Turkey. In this matter, both the Switzerland  İsviçre hem de Türkiye, teknolojisi ve çözümleri ile en
         and Turkey will continue to have the highest quality with their  yüksek kalitede olmaya devam edecektir. Bu açıdan
         technologies and solutions. In this aspect, the Highlight of the  sayfalarımıza taşıdığımız İsviçre Özel Bölümü’nü çok
         Switzerland that we gave a part in our pages is very meaning- anlamlı buluyoruz. Bir diğer dosya konumuz ise Index
         ful. Another subject of focus is Index 2017. Our magazine, in  2017. Küresel nonwoven sektörünün 2017’deki önemli
         which the news reports about the participants of Index 2017  bir buluşması olan Index 2017 katılımcılarının haberlerini
         – one of the most important rendezvous points of the global  bulacağınız dergimiz her zamanki gibi dopdolu. Biz de
         nonwoven industry in 2017, is full of materials, as always. We  Teknik Fuarcılık Yayın Grubu olarak Index 2017’de katı-
         will also attend Index 2017 as Teknik Fuarcılık Yayın Grubu. lımcı olarak yer alacağız.

         Enjoying reading are magazines…      Keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10