Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

The Trend Towards PA6


          Specialties Continues          More than 1.6 million metric tons of BCF carpet yarn have been produced
          worldwide using Oerlikon Neumag BCF plants.

          Between March 21 and 23, 2017,  the Domotex Asia/ Chinafloor in  PCI Redbook, just under 90,000
          the experts of the Neumün-   Shanghai.           metric tons of additional capac-
          ster-based market leader exhib- Manufacturing PA6 BCF yarns  ity have been installed for the
          ited their comprehensive tech- more profitably. One information  production of melt-dyed and raw
          nology know-how and efficient  focus will be on manufacturing  white PA6 yarns over the last five
          solutions in Hall W3, Stand F03 at  PA6 BCF yarns. According to  years. Oerlikon Neumag’s share      GÜNDEM NEWS 36
     36


                                Oerlikon Neumag BCF Solution S+ - the market leading system for the production of BCF yarn.
                                   Oerlikon Neumag BCF Çözümü S+ - BCF ipliklerinin üretiminde pazar lideri bir sistem.
          PA6 Uzmanlıklarına Yönelik


          Eğilim Devam Ediyor
          Dünya çapında 1.6 milyon metre tondan daha fazla BCF halı ipliği, Oerlikon
          Neumag BCF makineleri kullanılarak üretildi.

          21- 23 Mart 2017 tarihleri arasında,  yor. Bilgilendirmelerin odak nokta- kapasite kurulumu yapıldı. Oerli-
          Neumünster merkezli pazar lideri,  larından birisi PA6 BCF ipliklerinin  kon Neumag’ın bu kapasitelerdeki
          kapsamlı teknolojisini, teknik bilgisini  üretimi olacak.  payının toplamı yaklaşık %65. Öte
          ve etkin çözümlerini Salon W3,  PCI Redbook’a göre, geçtiğimiz beş  yandan, üst segmente yönelik
          Stand F03’de Domotex Asya/Çin  yılda eriyik boyalı ve doğal beyaz  eğilim, ince tek katmanlı PA6 BCF
          Şangay’da görücüye çıkardı. PA6  PA6 ipliklerinin üretimi için sadece  iplikleri rakipsiz şekilde Çin’de
          BCF iplikleri daha karlı şekilde üretili- 90.000 metre tonun altında ek  yoluna devam ediyorlar. BCF Satış
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43