Page 29 - Tekstil Teknoloji
P. 29

For 30 years, SPGPrints has pioneered the development
       of laser engraving systems for imaging textile rotary
       screens. The result is a pre-print technology that offers
       unbeatable quality, productivity, operational cost and
       sustainability, compared with alternative processes.
       The company has developed and delivered over 400
       engraving systems globally for textile applications. Direct
       laser engraving is a single-step dry process: simply
       engrave the desired design and print. This eliminates
       costly consumables such as film, ink or chemicals, and
       time-consuming processes like exposing and washing.
       With minimal process steps, the chance of human error
       is greatly reduced.
       For wallcover applications, SPGPrints’ bestLEN 741X
       represents the ultimate in laser engraving performance.
       Equipped with state-of-the-art Best Image software and
       automatic laser power calibration, bestLEN achieves
       unprecedented levels of repeatable quality and efficiency.
       With top resolutions of 2540dpi, it is ideal for perfect half-
       tones; engraving cycles are complete in only 30 minutes.
       Two laser engravers are available: bestLEN 7412 accom-
       modates screens up to 2.1m in length; bestLEN 7413
       is suitable for all screens up to 3.5m.
       imajlanması için lazer gravürleme sistemlerinin
       geliştirilmesine 30 yıldır öncülük etmektedir. Bu
       çalışmalar sonucunda alternatif işlemlere kıyasla
       rakipsiz kalite, yüksek üretkenlik, düşük işletme
       maliyeti ve sürdürülebilirlik gibi avantajları sunan
       bir ön baskı teknolojisi geliştirilmiştir. Şirket tekstil
       uygulamaları için tüm dünyada 400’den fazla
       gravürleme sistemini geliştirmiş ve teslim etmiştir.
       Direkt lazer gravürleme tek adımda gerçekleştirilen
       kuru bir işlemdir: İstenilen tasarım gravürlenir ve
       basılır. Bu işlem film, mürekkep veya kimyasallar gibi
       maliyetli sarf malzemelerinden tasarruf edilmesinin
       yanı sıra ve pozlama ve yıkama gibi zaman alan
       işlemleri de ortadan kaldırmaktadır. Minimum sayıda
       işlem adımı insan hatası olasılığını da büyük ölçüde
       azaltır. SPGPrints bestLEN 741X duvar kaplaması
       uygulamaları için en üstün lazer gravürleme
       performansına sahip sistemdir. En yeni Best Image
       yazılımı ve otomatik lazer gücü kalibrasyonu gibi
       avantajlara sahip bestLEN her seferinde rakipsiz
       bir kalite ve yüksek verimlilik sağlar. 2540dpi azami
       çözünürlükle mükemmel yarı tonlar için ideal bir
       sistemdir; gravür döngüleri yalnızca 30 dakika içinde
       tamamlanır. İki farklı lazer gravürleme makinesi
       bulunmaktadır: bestLEN 7412 azami 2.1 metreye
       kadar şablonları kullanabilirken bestLEN 7413 sistemi
       3.5 m’ye kadar tüm şablonlar için uygundur.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34